Thứ Tư, 26 tháng 4, 2023

11 cách liệt kê và sắp xếp file trên Linux

Các lệnh Linux có thể cung cấp thông tin chi tiết về tệp và hiển thị các tùy chọn để tùy chỉnh danh sách tệp, nhưng cũng có thể tiếp cận sâu vào hệ thống tệp mà bạn quan tâm.

Liệt kê các tập tin theo tên

$ ls | head -6
8pgs.pdf
Aesthetics_Thank_You.pdf
alien.pdf
Annual_Meeting_Agenda-20190602.pdf
bigfile.bz2
bin
$ ls -l | head -6
-rw-rw-r-- 1 shs   shs   10886 Mar 22 2019 8pgs.pdf
-rw-rw-r-- 1 shs   shs   284003 May 11 2019 Aesthetics_Thank_You.pdf
-rw-rw-r-- 1 shs   shs   38282 Jan 24 2019 alien.pdf
-rw-rw-r-- 1 shs   shs   97358 May 19 2019 Annual_Meeting_20190602.pdf
-rw-rw-r-- 1 shs   shs  18115234 Apr 16 17:36 bigfile.bz2
drwxrwxr-x 4 shs   shs  8052736 Jul 10 13:17 bin

Liệt kê các tệp theo thứ tự tên đảo ngược

$ ls -r
$ ls -lr

Liệt kê các tệp theo phần mở rộng tệp

$ ls *.log
$ ls -la *.log

Chỉ liệt kê các thư mục

$ ls -d */
1/   backups/   modules/    projects/   templates/
2/   html/    patches/    public/    videos/
bin/  new/     private/    save/

Liệt kê các tập tin theo kích thước

$ ls -lS
total 959492
-rw-rw-r-- 1 shs  shs 357679381 Sep 19 2019 sav-linux-free-9.tgz
-rw-rw-r-- 1 shs  shs 103270400 Apr 16 17:38 bigfile
-rw-rw-r-- 1 shs  shs  79117862 Oct 5 2019 Nessus-8.7.1-ubuntu1110_amd64.deb
$ ls -lSr

Liệt kê các tập tin theo chủ sở hữu

$ ls -l | sort -k3 | more
total 56
-rw-rw-r-- 1 dory shs   0 Aug 23 12:27 tasklist
drwx------ 2 gdm  gdm  4096 Aug 21 17:12 tracker-extract-files.121
srwxr-xr-x 1 root root   0 Aug 21 17:12 ntf_listenerc0c6b8b4567
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 21 17:12 hsperfdata_root
^
|

Liệt kê các tập tin theo độ tuổi

$ alias recent='ls -ltr | tail -8'

 

$ stat ckacct
 File: ckacct
 Size: 200       Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 801h/2049d   Inode: 829041   Links: 1
Access: (0750/-rwxr-x---) Uid: ( 1000/   shs)  Gid: ( 1000/   shs)
Access: 2020-08-20 16:10:11.063015008 -0400
Modify: 2020-08-17 07:26:34.579922297 -0400 <== content changes
Change: 2020-08-24 09:36:51.699775940 -0400 <== content or permissions changes
 Birth: -

Liệt kê các tập tin theo nhóm

$ ls -l | sort -k4

Liệt kê các tập tin theo ngày truy cập

$ ls -ltu
total 959500
-rwxr-x--- 1 shs   shs    200 Aug 24 09:42 ckacct <== most recently used
-rw-rw-r-- 1 shs   shs    1335 Aug 23 17:45 lte

Liệt kê nhiều tệp trên một dòng

$ ls --format=comma
1, 10, 11, 12, 124, 13, 14, 15, 16pgs-landscape.pdf, 16pgs.pdf, 17, 18, 19,
192.168.0.4, 2, 20, 2018-12-23_OoS_2.pdf, 2018-12-23_OoS.pdf, 20190512_OoS.pdf,
'2019_HOHO_application working.pdf' …
$ ls --format=across z*
z       zip      zipfiles   zipfiles1.bat  zipfiles2.bat
zipfiles3.bat zipfiles4.bat zipfiles.bat zoom_amd64.deb zoomap.pdf
zoom-mtg

Thêm chiều sâu cho các tìm kiếm của bạn

$ ls -R zzzzz | grep -v "^$"
zzzzz:
zzzz
zzzzz/zzzz:
zzz
zzzzz/zzzz/zzz:
zz
zzzzz/zzzz/zzz/zz:
z
zzzzz/zzzz/zzz/zz/z:
sleeping


$ find zzzzz -maxdepth 3
zzzzz
zzzzz/zzzz
zzzzz/zzzz/zzz
zzzzz/zzzz/zzz/zz

Chọn ls vs find

Khi bạn cần liệt kê các tệp đáp ứng một danh sách yêu cầu rất chọn lọc, lệnh find có lẽ là một công cụ tốt hơn để sử dụng so với ls .

Không giống như ls , lệnh find càng sâu càng tốt trừ khi bạn hạn chế nó. Nó cũng có nhiều tùy chọn khác và lệnh -exec  cho phép bạn thực hiện một số hành động cụ thể sau khi tìm thấy các tệp bạn đang tìm kiếm.

Wrap-Up

Lệnh ls  rất nhiều tùy chọn để liệt kê các tệp. Kiểm tra chúng ra. Bạn có thể tìm thấy một số mà bạn sẽ yêu thích (ls -h, man ls, ls --help)

Hy vọng hữu ích cho bạn

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
11 cách liệt kê và sắp xếp file trên Linux, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master