Thứ Ba, 2 tháng 5, 2023

Oracle GoldenGate 19c: Cách cài đặt

Đây sẽ là hướng dẫn về cách cài đặt GoldenGate trên máy chủ nguồn/đích của bạn, chỉ có cài đặt phần mềm.

Đối với cấu hình và thiết lập và chạy, vui lòng kiểm tra điều này:

Trước hết, hãy đảm bảo rằng bạn có phiên bản GoldenGate phù hợp với DB của mình. Bạn có thể tải xuống phần mềm từ edelivery .

Ở đây chúng ta sẽ giả định như sau:

NGUỒN:MỤC TIÊU:
Tên máy chủ: racnode1Tên máy chủ: standbyracnode
IP: 192.168.24.1IP: 192.168.24.3
RDBMS: 19cRDBMS: 19c
ORACLE_HOME: /u01/app/oracle/product/19c/dbhome_1ORACLE_HOME: /u01/app/oracle/product/19c/db_1
GoldenGate HOME: /u01/app/goldengate/19.1.0.0/GoldenGate HOME: /u01/app/goldengate/19.1.0.0/

1: – MÁY CHỦ NGUỒN (SOURCE):

1:- Tạo thư mục: 

	[root@RACnode1 ~]# mkdir /software
	[root@RACnode1 ~]# chown -R oracle:oinstall /software/
	[root@RACnode1 ~]# 
	[root@RACnode1 ~]# mkdir /u01/app/goldengate
	[root@RACnode1 ~]# mkdir /u01/app/goldengate/19.1.0.0/
	[root@RACnode1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01/app/goldengate
	[root@RACnode1 ~]# 

2:- Copy GG software và giải nén: 

	[oracle@RACnode1 software]$ pwd
	/software
	[oracle@RACnode1 software]$ ls -ltr 
	total 543208
	-rwxr-xr-x. 1 oracle oinstall 556240981 Aug 14 22:47 Oracle GoldenGate 19.1.0.0.4 for Oracle - V983658-01.zip
	[oracle@RACnode1 software]$ 
	[oracle@RACnode1 software]$ unzip Oracle\ GoldenGate\ 19.1.0.0.4\ for\ Oracle\ -\ V983658-01.zip 
	...
	[oracle@RACnode1 software]$ cd fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/
	[oracle@RACnode1 Disk1]$ ls -tlr 
	total 12
	drwxr-xr-x. 4 oracle oinstall 4096 Oct 18 2019 install
	drwxr-xr-x. 12 oracle oinstall 4096 Oct 18 2019 stage
	-rwxr-xr-x. 1 oracle oinstall 918 Oct 18 2019 runInstaller
	drwxrwxr-x. 2 oracle oinstall  25 Oct 18 2019 response
	[oracle@RACnode1 Disk1]$ 

3:- Chạy installer

	[oracle@RACnode1 Disk1]$ ./runInstaller

Giao diện người dùng để cài đặt rất đơn giản, bạn chỉ cần cung cấp vị trí bạn muốn cài đặt GoldenGate và ORACLE_HOME (sẽ được điền tự động nếu bạn tải env trước khi chạy trình cài đặt)

Vậy là xong, chỉ đơn giản thế này là bạn đã cài xong, bây giờ bạn chỉ cần tạo cấu trúc thư mục:

[oracle@RACnode1 ~]$ cd /u01/app/goldengate/19.1.0.0
[oracle@RACnode1 19.1.0.0]$ ls -ltr ggsci
-rwxrwx---. 1 oracle oinstall 7934856 Oct 17 2019 ggsci
[oracle@RACnode1 19.1.0.0]$ ./ggsci 

Oracle GoldenGate Command Interpreter for Oracle
Version 19.1.0.0.4 OGGCORE_19.1.0.0.0_PLATFORMS_191017.1054_FBO
Linux, x64, 64bit (optimized), Oracle 19c on Oct 17 2019 21:16:29
Operating system character set identified as UTF-8.

Copyright (C) 1995, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.GGSCI (RACnode1.localdomain) 1> info all

Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt

MANAGER   RUNNING                      


GGSCI (RACnode1.localdomain) 2> create subdirs

Creating subdirectories under current directory /u01/app/goldengate/19.1.0.0

Parameter file         /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirprm: already exists.
Report file          /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirrpt: already exists.
Checkpoint file        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirchk: already exists.
Process status files      /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirpcs: already exists.
SQL script files        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirsql: already exists.
Database definitions files   /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdef: already exists.
Extract data files       /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdat: already exists.
Temporary files        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirtmp: already exists.
Credential store files     /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dircrd: already exists.
Masterkey wallet files     /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirwlt: already exists.
Dump files           /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdmp: already exists.


GGSCI (RACnode1.localdomain) 3> 

[oracle@RACnode1 19.1.0.0]$ pwd
/u01/app/goldengate/19.1.0.0
[oracle@RACnode1 19.1.0.0]$ mkdir discard
[oracle@RACnode1 19.1.0.0]$ 

Đối với máy chủ đích (target), quy trình cài đặt hoàn toàn giống  khi cài ở máy chủ nguồn (source), vì vậy sau khi cài đặt, bạn có:

oracle@standbyracnode ~]$ ps -ef | grep -i golden | grep -v grep
oracle  17832   1 0 22:02 ?    00:00:00 ./mgr PARAMFILE /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirprm/mgr.prm REPORTFILE /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirrpt/MGR.rpt PROCESSID MGR
[oracle@standbyracnode ~]$ cd /u01/app/goldengate/19.1.0.0/
[oracle@standbyracnode 19.1.0.0]$ ./ggsci 

Oracle GoldenGate Command Interpreter for Oracle
Version 19.1.0.0.4 OGGCORE_19.1.0.0.0_PLATFORMS_191017.1054_FBO
Linux, x64, 64bit (optimized), Oracle 19c on Oct 17 2019 21:16:29
Operating system character set identified as UTF-8.

Copyright (C) 1995, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.GGSCI (standbyracnode.localdomain) 1> info all

Program   Status   Group    Lag at Chkpt Time Since Chkpt

MANAGER   RUNNING                      


GGSCI (standbyracnode.localdomain) 2> create subdirs

Creating subdirectories under current directory /u01/app/goldengate/19.1.0.0

Parameter file         /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirprm: already exists.
Report file          /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirrpt: already exists.
Checkpoint file        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirchk: already exists.
Process status files      /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirpcs: already exists.
SQL script files        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirsql: already exists.
Database definitions files   /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdef: already exists.
Extract data files       /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdat: already exists.
Temporary files        /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirtmp: already exists.
Credential store files     /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dircrd: already exists.
Masterkey wallet files     /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirwlt: already exists.
Dump files           /u01/app/goldengate/19.1.0.0/dirdmp: already exists.


GGSCI (standbyracnode.localdomain) 3> 

[oracle@standbyracnode 19.1.0.0]$ pwd
/u01/app/goldengate/19.1.0.0
[oracle@standbyracnode 19.1.0.0]$ mkdir discard
[oracle@standbyracnode 19.1.0.0]$ 

Để cấu hình đồng bộ bạn đọc ở các bài viết tiếp theo.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master