Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Mount/Umount Ổ Cứng Hay Thiết Bị Trên Linux

Mục đích: Mount/Umount Ổ Cứng Hay Thiết Bị Trên Linux để tránh nhận nhầm ổ

Tại sao phải mount/umount trên Linux

Khác với Windows, trên Linux để có thể truy cập/sử dụng các thiết bị như USB, đĩa CD/DVD, file ISO, phân vùng ổ cứng, các tài nguyên được chia sẻ qua mạng (gọi chung là thiết bị)… thì trước hết các thiết bị này các được gắn kết (mount) vào 1 thư mục trống (gọi là mount point). Và khi muốn tháo gỡ thiết bị đang hoạt động khỏi hệ thống thì bạn phải ngắt kết nối (umount) giữa thiết bị với mount point trước đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 2 lệnh mount và umount trên Linux để thực hiện công việc gắn kết và tháo gỡ  ổ cứng (HDD) trên Linux.

Mount ổ cứng

Mount ổ cứng bằng device file

Khi bạn gắn thêm ổ cứng vào máy tính/server chạy hệ điều hành Linux, hệ thống sẽ nhận ổ cứng đó với một device file đặt ở thư mục /dev.

Để kiểm tra danh sách ổ cứng và phân vùng được nhận trên Linux bạn sử dụng lệnh sau:

[root@localhost ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda        8:0  0 1.5T 0 disk
├─sda1      8:1  0 190M 0 part /boot/efi
├─sda2      8:2  0 286M 0 part /boot
└─sda3      8:3  0 1.5T 0 part
 ├─centos-root 253:0  0 1.5T 0 lvm /
 └─centos-swap 253:1  0 14.9G 0 lvm [SWAP]
sdb        8:16  0 2.7T 0 disk
└─sdb1      8:17  0 2.7T 0 part
sr0       11:0  1 1024M 0 rom

Như trên ta thấy có một ổ cứng mới được gắn vào hệ thống có đường dẫn device file là /dev/sdb với phân vùng /dev/sdb1

Cú pháp lệnh mount:

mount -t <type> -o <option> <device file> <mount point>

Ví dụ để mount ổ cứng trên vào thư mục /home/tmp có sẵn, mình sẽ sử dụng câu lệnh sau:

mount -t ext4 -o defaults /dev/sdb1 /home/tmp/
ev/sdb1 /home/tmp/

– o default ở đây bao gồm rw, suid, dev, exec, auto, nouser, và async. Để xem các option khác, các bạn truy cập http://man7.org/linux/man-pages/man8/mount.8.html

Để kiểm tra quá trình mount thành công hay chưa, các bạn thực thi lệnh df -h. Nếu console log tương tự như bên dưới là thành công.

[root@ITFROMZERO~]# df -h
/dev/mapper/centos-root  1.5T 611G 864G  42% /
devtmpfs         7.8G   0 7.8G  0% /dev
tmpfs           7.8G   0 7.8G  0% /dev/shm
tmpfs           7.8G 410M 7.4G  6% /run
tmpfs           7.8G   0 7.8G  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda2         280M 204M  77M  73% /boot
/dev/sda1         190M  12M 179M  6% /boot/efi
tmpfs           1.6G   0 1.6G  0% /run/user/0
overlay          1.5T 611G 864G  42% /var/lib/docker/overlay2/dfd5690478c7ba2412aba77f0e3bb34f97d16d0d6bbbea4fe5077eb713b3da55/merged
overlay          1.5T 611G 864G  42% /var/lib/docker/overlay2/7d702e53c1f8d85babe9b7fd2caada8be1261922162fe305c72a10bcff5993d2/merged
shm            64M   0  64M  0% /var/lib/docker/containers/b52efbdf8024607db210b3d71622b068e4dffc6a10e4917c531dbb0afc03d0a3/mounts/shm
shm            256M   0 256M  0% /var/lib/docker/containers/f444d78ff9b2b49f271028b3394c12fbcd04dcee4d6c53026fb0a41a82d33009/mounts/shm
overlay          1.5T 611G 864G  42% /var/lib/docker/overlay2/1d89897d12ac3481157b421df1fa5d091178a31417fdeb26090bea461b1186c1/merged
overlay          1.5T 611G 864G  42% /var/lib/docker/overlay2/250571fd08e889490d878eccd1452f2089b10e95e0767383cbcee424fc95a743/merged
shm            500M 8.0K 500M  1% /var/lib/docker/containers/01ee3ddbd4c6700c91c78d1eefe7787b899dc3dcec9baa5e10dbda8656a83f05/mounts/shm
shm            500M 8.0K 500M  1% /var/lib/docker/containers/0c27373b715a59712547b0ee9ce2115ce56cb73b6fab02361369a962752e96c8/mounts/shm
/dev/sdb1         2.7T 815G 1.8T  32% /home/tmp

Mở file /etc/fstab và thêm dòng sau vào cuối file:

/dev/sdb1 /home/tmp/ ext4 defaults 0 0

Hoặc thực thi lệnh sau:

echo "/dev/sdb1 /home/tmp/ ext4 defaults   0  0" >> "/etc/fstab"

Mount ổ cứng bằng UUID

Tại sao phải mount ổ cứng bằng UUID?

Nếu bạn chỉ gắn thêm vào hệ thống một ổ cứng thì chỉ cần mount theo device file như trên là ok, nhưng nếu bạn gắn 2 ổ cứng trở lên, khi khởi động lại máy sẽ gặp trường hợp ổ cứng này được mount vào thư mục kia. Nguyên nhân ở việc hệ thống nhận ngẫu nhiên device file của ổ cứng khi khởi động lại máy.

Ví dụ:

HDD1 có device file là /dev/sdb1

HDD2 có device file là /dev/sdc1

Nhưng sau khi khởi động lại thì HDD2 lại là /dev/sdb1, và ngược lại.

Để khắc phục điều này, mỗi ổ cứng đều có một UUID duy nhất, do đó nếu mount ổ cứng theo UUID sẽ khắc phục được vấn đề trên.

Kiểm tra UUID của ổ cứng

Để kiểm tra UUID của ổ cứng các bạn thực thi lệnh sau:

lsblk -o NAME,UUID,SIZE

Kết quả:

[root@localhost ~]# lsblk -o NAME,UUID,SIZE
NAME      UUID                  SIZE
sda                           1.5T
├─sda1     BFB9-329D                190M
├─sda2     4cb3b1b4-xxxx-xxxx-a512-9b847e02398c  286M
└─sda3     rvUPeD-xxxx-xxxx-lQPC-H2CG-knMA-nqcaoM 1.5T
 ├─centos-root 0858fae6-xxxx-xxxx-b4e0-06b1d9d40f86  1.5T
 └─centos-swap defc7d4f-xxxx-xxxx-8465-60742549ccc5  14.9G
sdb                           2.7T
└─sdb1     fb315fe6-xxxx-xxxx-8d30-80f44a874420  2.7T
sr0                          1024M
Mount ổ cứng sử dụng UUID

Để mount ổ cứng theo UUID bạn chỉnh sửa file /etc/fstab:

Mở file /etc/fstab và thêm dòng sau vào cuối file:

UUID=fb315fe6-xxxx-xxxx-8d30-80f44a874420 /home/tmp/ ext4 defaults 0 0

Hoặc thực thi câu lệnh sau:

echo "UUID=fb315fe6-xxxx-xxxx-8d30-80f44a874420   /home/tmp/  ext4  defaults   0  0" >> "/etc/fstab"

Kiểm tra file /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Jan 16 15:15:23 2019
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root /            xfs   defaults    0 0
UUID=4cb3b1b4-xxxx-xxxx-a512-9b847e02398c /boot          xfs   defaults    0 0
UUID=BFB9-329D     /boot/efi        vfat  umask=0077,shortname=winnt 0 0
/dev/mapper/centos-swap swap          swap  defaults    0 0

UUID=fb315fe6-xxxx-xxxx-8d30-80f44a874420    /home/tmp/  ext4  defaults   0  0

Unmount ổ cứng

Để unmount ổ cứng các bạn sử dụng lệnh umount (không phải unmount).

Câu lệnh như sau:

umount /dev/sdb1

Hoặc

umount /home/tmp

Các bạn nhớ xóa luôn trong /etc/fstab để không tự động mount lại khi khởi động lại máy nhé.

Trên đây là hướng dẫn mount/unmount ổ cứng trên Linux. Đối với các thiết bị khác cách làm cũng tương tự như ổ cứng. Chúc các bạn thành công

=============================
Website không bao giờ chứa bất kỳ quảng cáo nào, mọi đóng góp để duy trì phát triển cho website (donation) xin vui lòng gửi về STK 90.2142.8888 - Ngân hàng Vietcombank Thăng Long - TRAN VAN BINH
=============================
Nếu bạn muốn tiết kiệm 3-5 NĂM trên con đường trở thành DBA chuyên nghiệp thì hãy đăng ký ngay KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE, được Coaching trực tiếp từ tôi với toàn bộ kinh nghiệm, thủ tục, quy trình, bí kíp thực chiến mà bạn sẽ KHÔNG THỂ tìm kiếm trên Internet/Google giúp bạn dễ dàng quản trị mọi hệ thống Core tại Việt Nam và trên thế giới, đỗ OCP.
- CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
- Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
2 khóa học online qua video giúp bạn nhanh chóng có những kiến thức nền tảng về Linux, Oracle, học mọi nơi, chỉ cần có Internet/4G:
- Oracle cơ bản: https://bit.ly/admin1_1200
- Linux: https://bit.ly/linux_1200
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: https://www.youtube.com/@binhguru
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhguru
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhguru
👨 Podcast: https://www.podbean.com/pu/pbblog-eskre-5f82d6
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
Mount/Umount Ổ Cứng Hay Thiết Bị Trên Linux, oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, ms sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master