Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Thủ tục bât/tắt Oracle WebLogic

1. BẬT ỨNG DỤNG

  • Bật apache

  • Bật webservice 999

  • Bật weblogic console

  • Bật Node Manager

  • Bật ứng dụng

STT

Nội dung

Chi tiết

1.1.

Bật ứng dụng tomcat App1 

Login bằng user app1

 

# cd /u01/setup/WEB_SERVICE_App1bin/

# ./startup.sh


1.2

Bật weblogic Console (trên máy 107 và 155)

Login vào máy chủ 9.155 bằng user weblogic:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.6/user_projects/domains/App2_Domain/bin

# nohup ./startWeblogic.sh &

 

Thực hiện tương tự với các domain khác.

 

Login vào máy chủ 8.107 bằng user root:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.2/user_projects/domains/DBAViet_FB/bin

# nohup ./startWeblogic.sh &

 

1.3.

Bật Node manager

Login vào máy chủ  bằng user weblogic:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.6/wlserver_10.3/server/bin/

# nohup ./startNodeManager.sh &

 

Login vào máy chủ bằng user root:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.2/wlserver_10.3/server/bin/

# nohup ./startNodeManager.sh &


1.4.

Bật ứng dụng weblogic

Login vào Console để bật các ứng dụng liên quan đến máy chủ:

http://192.168.9.43:7001/console

http://192.168.9.43:7101/console

http://192.168.11..131:8001/console

http://192.168.9.45:7101/console

http://192.168.9.155:8001/console

http://192.168.9.155:8101/console

http://192.168.9.155:8201/console

http://192.168.9.155:8301/console

http://192.168.9.155:8401/console

http://192.168.9.155:8501/console

http://192.168.9.155:8601/console

http://192.168.9.155:8701/console

http://192.168.9.155:8801/console

http://192.168.9.155:8901/console

http://192.168.8107:7201/console

http://192.168.8178:7001/console

http://192.168.9.43:7201/console

 

Dùng câu lệnh:

#MW_HOME/user_projects/domains/domain_name/bin/stopManagedWebLogic.sh weblogic Weblogic$123 http://192.168.9.43:7201

 

From <http://sqltech.cl/doc/oas11gR1/core.1111/e10105/start.htm>

 

1.5.

Bật Apache

Login bằng user root

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -k start

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -f /usr/local/apache2/conf/httpd_999.conf -k start

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -f /usr/local/apache2/conf/httpd_999_2.conf -k start2. TẮT ỨNG DỤNG

  • Tắt ứng dụng weblogic thông qua giao diện console

  • Tắt Node Manager (lưu ý có 2 node manager)

  • Tắt weblogic console (trên máy chủ 9.155 vào 8.107)

  • Tắt webservice 999 (user ws999)

  • Tắt apache

STT

Nội dung

Chi tiết

2.1.

Tắt ứng dụng weblogic

Login vào Console để tắt các ứng dụng liên quan đến máy chủ sẽ tắt.

http://192.168.9.43:7001/console

http://192.168.9.43:7101/console

http://192.168.11.131:8001/console

http://192.168.9.45:7101/console

http://192.168.9.155:8001/console

http://192.168.9.155:8101/console

http://192.168.9.155:8201/console

http://192.168.9.155:8301/console

http://192.168.9.155:8401/console

http://192.168.9.155:8501/console

http://192.168.9.155:8601/console

http://192.168.9.155:8701/console

http://192.168.9.155:8801/console

http://192.168.9.155:8901/console

http://192.168.8.107:7201/console

http://192.168.8.178:7001/console

http://192.168.9.43:7201/console

Sau khi tắt hết các ứng dụng trên console, kiểm tra lại trên máy chủ để đảm bảo không còn ứng dụng weblogic nào đang chạy ngoại trừ Node Manager và Weblogic Console:

# ps -ef | grep java

 

2.2

Tắt Node Manager

Login vào máy chủ bằng user root:

 

bash-3.00# ps -ef | grep Node

root  6205 1   0   Aug 21 ?       0:00 /bin/sh ./startNodeManager.sh 192.168.8107 5556

root    15 29901   0 08:58:12 pts/9   0:00 grep Node

weblogic 15537 1   0 15:45:18 ?       0:00 /bin/sh ./startNodeManager.sh 192.168.8107 5558

bash-3.00# ps -ef | grep 6205

root  6205 1   0   Aug 21 ?       0:00 /bin/sh ./startNodeManager.sh 192.168.8107 5556

root  6222  6205   0   Aug 21 ?     250:49 /usr/java1.6/1.6/jdk1.6.0_17/bin/sparcv9/java -client -Xms32m -Xmx200m -XX:MaxP

root   249 29901   0 08:58:18 pts/9   0:00 grep 6205


bash-3.00# kill -9 6222


bash-3.00# ps -ef | grep 15537

weblogic 15558 15537   0 15:45:19 ?       7:01 /usr/java1.6/1.6/jdk1.6.0_17/bin/sparcv9/java -client -Xms32m -Xmx200m -XX:MaxP

weblogic 15537 1   0 15:45:18 ?       0:00 /bin/sh ./startNodeManager.sh 192.168.8107 5558

root  1290 29901   0 08:59:02 pts/9   0:00 grep 15537


bash-3.00# kill -9 15558

 

 

2.3

Tắt weblogic console (trên máy 107 và 155)

Login vào máy chủ 9.155 bằng user weblogic:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.6/user_projects/domains/App2_Domain/bin

# ./stopWeblogic.sh

 

Thực hiện tương tự với các domain khác.

Login vào máy chủ 8.107 bằng user root:

# cd /u01/oracle/app/fmw/10.3.2/user_projects/domains/DBAViet_FB/bin

# ./stopWeblogic.sh

 

2.4

Tắt webservice tomcat

Login bằng user app1

 

# cd /u01/setup/WEB_SERVICE_App1/bin/

# ./shutdown.sh

 

2.5

Tắt Apache

Login bằng user root

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -k stop

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -f /usr/local/apache2/conf/httpd_app3.conf -k stop

# cd /usr/local/apache2/bin/; ./apachectl -f /usr/local/apache2/conf/httpd_app3_2.conf -k stop

 

Hy vọng hữu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master