Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Thủ tục Cài đặt từng bước (step by step) Cơ sở dữ liệu Oracle 12c trên Solaris 10

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12C trên Solaris x86 phiên bản 64bit. Bài viết này giả định rằng bạn đã cài đặt Solaris 10 trên Virtualbox hoặc VMWare

Chuẩn bị hệ thống để cài đặt

Bước đầu tiên để cài đặt Oracle là thực hiện các tác vụ cài đặt trước.

Cấu hình /etc/hosts

Bước đầu tiên là đặt tên đúng cho máy chủ của bạn. Tên máy chủ phải được cung cấp đúng địa chỉ IP để quá trình cài đặt tiếp tục. Tốt nhất, tệp /etc/hosts của bạn nên  giống như thế này.

192.168.34.47 sol10.cm
127.0.0.1 localhost

Thông số Kernel

Cài đặt mặc định của Solaris 10 thường đủ tốt để cài đặt cơ sở dữ liệu oracle. Bạn chỉ cần cấu hình một tham số. Sử dụng lệnh bên dưới để thiết lập các tham số kernal cần thiết. Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải sử dụng root để chạy các lệnh.

# projadd  -K "project.max-shm-memory=(privileged,4G,deny)" user.oracle

Để xác nhận rằng tham số đã được thay đổi, bạn có thể xem nội dung của tệp /etc/project.

# cat / etc / project

Đặt tham số kernal UDP và TCP.
# /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_smallest_anon_port 9000
# /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_largest_anon_port 65500
# /usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_smallest_anon_port 9000
# /usr/sbin/ndd -set /dev/udp udp_largest_anon_port 65500

Gói bắt buộc

Bạn có thể kiểm tra xem các gói cần thiết cho Oracle đã được cài đặt hay chưa bằng cách sử dụng lệnh sau.

 # pkginfo -i SUNWarc SUNWbtool SUNWhea SUNWlibC SUNWlibm SUNWlibms SUNWsprot SUNWtoo SUNWi1of SUNWi1cs SUNWi15cs SUNWxwfnt SUNWcsl


 Nếu bất kỳ gói nào chưa được cài đặt, bạn có thể cài đặt từng gói này như bên dưới, từng gói một.

# pkg install SUNWhea

Lưu ý Swap size tối thiểu 3G !!

Đảm bảo Swap size của bạn là 
tối thiểu 3G  nếu không tăng kích thước swap bằng các lệnh bên dưới 

# mkfile 1024m /export/home/oracle/oracle_swap
# swap -a /export/home/oracle/oracle_swap

Tạo người dùng, nhóm và thư mục Oracle

Bước cuối cùng là tạo các nhóm và thư mục người dùng oracle và thiết lập các quyền và môi trường thích hợp.

# groupadd oper
# groupadd dba
# groupadd oinstall
# useradd -g oinstall -G dba,oper -d /export/home/oracle -s /usr/bin/bash oracle
# passwd oracle
# mkdir -p mkdir /export/home/oracle
# mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.0.1/db_1
# chown -R oracle:oinstall /u01 /export/home/oracle
# chmod -R 775 /u01

Cuối cùng, thêm các dòng sau vào cuối tệp .profile trong thư mục chính của người dùng Oracle.

# su – oracle

# vi .profile

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=sol10.cm; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=CDB12C; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.0.1/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=CDB12C; export ORACLE_SID
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

Cài đặt Oracle 12C

Bây giờ bạn đã sẵn sàng cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12C trên hệ thống của mình. Đăng nhập bằng người dùng oracle, tạo thư mục cài đặt theo /export/home/oracle và sao chép các tệp cài đặt vào thư mục đó.

$ mkdir -p /export/home/oracle/inst

Giải nén cả hai tệp zip và bắt đầu cài đặt

$ unzip solaris.x64_12102_database_1of2.zip
$ unzip solaris.x64_12102_database_2of2.zip
$ cd database
$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 180 MB. Actual 4369 MB Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB. Actual 4751 MB Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual 16777216 Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from OraInstall2019-09-12_03-41-17PM. Please wait .

Trình cài đặt sẽ bắt đầu và bạn sẽ thấy màn hình như bên dưới.
 
Bạn có thể bỏ qua bước này và nhấp vào Next.

 
Chọn tùy chọn nstall and Configure database và nhấp vào next.


 Chọn vào Server class và nhấp vào Next

 
Chọn single instance installation và  click Next.

 
Chọn Typical install method và click Next.


Tại đây bạn cung cấp hầu hết các tùy chọn như Oracle base và home của Oracle cũng như mật khẩu cho tài khoản quản trị viên. 
Hộp kiểm cuối cùng là quan trọng. Nếu bạn tích chọn nó thì bạn sẽ phải cung cấp một tên PDB. Nếu bạn bỏ chọn nó thì cơ sở dữ liệu sẽ được tạo dưới dạng cơ sở dữ liệu Non Container, giống như database trước phiên bản 12C. Rõ ràng bạn sẽ muốn cơ sở dữ liệu là cơ sở dữ liệu Container. Bấm Next.


 Cung cấp vị trí của Oracle Inventory và cả nhóm hệ điều hành sẽ sở hữu nó. 
Bấm Next.


 Nhấp vào 
Fix & Check Again.


 Đây là bản tóm tắt Cài đặt. 
Nhấp vào Install khi bạn đã OK với tất cả các tùy chọn.


 Quá trình cài đặt thường mất một khoảng thời gian để hoàn thành (10-15 phút)


Khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ được yêu cầu chạy các tập lệnh dưới dạng root.

# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read, write permissions for group.
Removing read, write, execute permissions for world.
Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.

# /u01/app/oracle/product/12.0.1/db_1/root.sh
Performing root user operation for Oracle 12c
The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= oracle
ORACLE_HOME= /u01/app/oracle/product/12.0.1/db_1
Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
Creating /usr/local/bin directory...
Copying dbhome to /usr/local/bin ...
Copying oraenv to /usr/local/bin ...
Copying coraenv to /usr/local/bin ...
Creating /var/opt/oracle/oratab file...
Entries will be added to the /var/opt/oracle/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.

Khi bạn đã hoàn tất việc đó, hãy quay lại màn hình Trình cài đặt và nhấp vào OK.


Quá trình cài đặt sẽ tiếp tục với cấu hình.


Khi cơ sở dữ liệu đã được tạo, bạn sẽ được yêu cầu thực hiện một số quản lý mật khẩu. Bạn  có thể thực hiện thay đổi mật khẩu sau này. Nhấn OK để kết thúc quá trình cài đặt.


Nhấp vào Close để thoát khỏi Trình cài đặt.

Cài đặt cơ sở dữ liệu Oracle 12c trên Solaris thành công.

Sau khi cài đặt

Bây giờ bạn đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của mình để xác nhận xem cơ sở dữ liệu đã được tạo và cấu hình chưa.

bash-3.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Thu Sep 12 16:51:59 2019

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 - 64bit Production
With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

SQL> select instance_name from v$instance;

INSTANCE_NAME
----------------
CDB12C

Bạn có thể kiểm tra những PDB nào được cấu hình và bạn cũng có thể đăng nhập vào PDB từ bên trong CDB.

SQL> select name, open_mode from v$pdbs;

NAME                           OPEN_MODE
------------------------------ ----------
PDB$SEED                       READ ONLY
PDB1                           READ WRITE

SQL> alter session set container=PDB1;

Session altered.

SQL> select file_name from dba_data_files;

FILE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/u01/app/oracle/oradata/CDB12C/PDB1/example01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/CDB12C/PDB1/SAMPLE_SCHEMA_users01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/CDB12C/PDB1/sysaux01.dbf
/u01/app/oracle/oradata/CDB12C/PDB1/system01.dbf

Hy vọng hứu ích cho bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
cài đặt Oracle Database trên Solaris, install oracle database on solaris, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master