Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

THỦ TỤC TẠO LẠI ONLINE REDO LOG TRONG ORACLE DATABASE

-- Size, status logfile group, thread
select * from v$log;
--Group# Thread# Sequence# BytesMembers Archived 
--1    1    17449    524288000    1    YES    INACTIVE    11950575940971    28/05/2017 1:36:20 AM
--2    1    17448    524288000    1    YES    INACTIVE    11949968296967    27/05/2017 2:05:34 AM
--3    2    26642    524288000    1    YES    INACTIVE    11951023181485    28/05/2017 6:30:26 PM
--4    2    26643    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419487    29/05/2017 1:35:35 AM
--5    2    26644    524288000    1    YES    INACTIVE    11951568250526    29/05/2017 3:17:19 PM
--6    2    26645    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525221    30/05/2017 1:14:52 AM
--7    1    17450    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419492    29/05/2017 1:35:36 AM
--8    1    17451    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525227    30/05/2017 1:14:53 AM

-- D/s duong dan logfile
select  * from v$logfile order by 1;

--1        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo01.log    NO
--2        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo02.log    NO
--3        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo03.log    NO
--4        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo04.log    NO
--5        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo05.log    NO
--6        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo06.log    NO
--7        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo07.log    NO
--8        ONLINE    /data/oradata/prepaid/redo08.log    NO
--10        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo10.log    NO
--11        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo11.log    NO
--12        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo12.log    NO
--13        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo13.log    NO
--14        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo14.log    NO
--15        STANDBY    /data/oradata/prepaid/standby_redo15.log    NO

alter database drop logfile group 10;
alter database drop logfile group 11;
alter database drop logfile group 12;
alter database drop logfile group 13;
alter database drop logfile group 14;
alter database drop logfile group 15;

--Drop và tạo lại các online redo log"
select * from v$log;

--Group# Thread# Sequence# BytesMembers Archived 
--1    1    17449    524288000    1    YES    INACTIVE    11950575940971    28/05/2017 1:36:20 AM
--2    1    17448    524288000    1    YES    INACTIVE    11949968296967    27/05/2017 2:05:34 AM
--3    2    26642    524288000    1    YES    INACTIVE    11951023181485    28/05/2017 6:30:26 PM
--4    2    26643    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419487    29/05/2017 1:35:35 AM
--5    2    26644    524288000    1    YES    INACTIVE    11951568250526    29/05/2017 3:17:19 PM
--6    2    26645    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525221    30/05/2017 1:14:52 AM
--7    1    17450    524288000    1    YES    INACTIVE    11951187419492    29/05/2017 1:35:36 AM
--8    1    17451    524288000    1    NO    CURRENT    11951840525227    30/05/2017 1:14:53 AM

--+ Begin dropping the redolog groups with STATUS=’INACTIVE’ – As mentioned earlier Oracle will not allow you to drop a current online redolog file.
alter database drop logfile group 1;
alter database drop logfile group 2;
--alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 4;
alter database drop logfile group 5;

alter database drop logfile group 7;

cd /data/oradata/prepaid/
mv /data/oradata/prepaid/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo01.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo02.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo03.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo04.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo05.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo06.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo07.log.bkp
mv /data/oradata/dbaviet/redo01.log /data/oradata/dbaviet/redo08.log.bkp

--Tạo lại các group với các members
select * from v$log;    

select * from v$logfile;

alter database drop logfile group 1;
alter database drop logfile group 2;
alter database drop logfile group 3;
alter database drop logfile group 4;
alter database drop logfile group 5;
alter database drop logfile group 6;

alter database add logfile thread 1 group 1 ('/u02/oradata/dbaviet/redo01a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo01b.log')  size 512m;
alter database add logfile thread 1 group 2 ('/u02/oradata/dbaviet/redo02a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo02b.log')  size 512m;
alter database add logfile thread 1 group 3 ('/u02/oradata/dbaviet/redo03a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo03b.log')  size 512m;

alter database add logfile thread 2 group 4 ('/u02/oradata/dbaviet/redo04a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo04b.log')  size 512m;
alter database add logfile thread 2 group 5 ('/u02/oradata/dbaviet/redo05a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo05b.log')  size 512m;
alter database add logfile thread 2 group 6 ('/u02/oradata/dbaviet/redo06a.log','/u03/oradata/dbaviet/redo06b.log')  size 512m;

alter system switch logfile;

select * from v$log;    

select * from v$logfile;
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master