Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Shell script monitor tài nguyên các tiến trình GoldenGate sử dụng trên Solaris, Linux

Mục đích: Shell script monitor tài nguyên các tiến trình GoldenGate sử dụng trên Solaris, Linux
1. Tạo file /home/oracle/monitor_mem_gg.sh nội dung như bên dưới

2. Phân quyền
chmod + x /home/oracle/monitor_mem_gg.sh

3. Chạy
$ /home/oracle/monitor_mem_gg.sh


===== Nội dung file /home/oracle/monitor_mem_gg.sh =====
#!/bin/bash
 
###############################
# determine the OS type
###############################
OSNAME=`uname`
 
case "$OSNAME" in
  "SunOS")
    echo "OSNAME = $OSNAME"
    ;;
  "Linux")
    echo "OSNAME = $OSNAME"
    ;;
  "*")
    echo "This script has not been verified on $OSNAME"
    exit 1
    ;;
esac
 
###############################
# set the temp file
###############################
TMPFILE=/tmp/pmem.tmp
if [ -f $TMPFILE ]
then
  rm -f $TMPFILE
fi
 
################################
# loop over the gg process types
################################
PROCESSES="extract replicat"
 
for PROCESS in $PROCESSES
do
  FLAG=""
  FLAG=`ps -ef | grep $PROCESS`
  if [ -z "FLAG" ]
  then
    echo "No $PROCESS processes found"
  else
    echo
    echo "#####################################"
    echo "# Individual $PROCESS Process Usage #"
    echo "#####################################"
    case "$OSNAME" in
      "Linux")
        ps -C $PROCESS -O rss > $TMPFILE
        cat $TMPFILE | grep $PROCESS | awk '{print $2/1024, "MB", $12}' | sort -k 2
        ;;
      "SunOS")
        ps -efo vsz,uid,pid,ppid,pcpu,args | grep -v grep | grep $PROCESS > $TMPFILE
        cat $TMPFILE | grep $PROCESS | awk '{print $1/1024, "MB", $8}' | sort -k 2
        ;;
      "*")
        echo "This script has not been verified on $OSNAME"
        exit 1
        ;;
    esac
    rm -f $TMPFILE
 
    echo
    echo "#####################################"
    echo "#   Total $PROCESS Process Usage    #"
    echo "#####################################"
    case "$OSNAME" in
      "Linux")
        ps -C $PROCESS -O rss > $TMPFILE
        cat $TMPFILE | grep $PROCESS | awk '{count ++; sum=sum+$2; } END \
          { print "Number of processes      =",count; \
          print "AVG Memory usage/process =",sum/1024/count, "MB"; \
          print "Total memory usage       =", sum/1024,  " MB"}'
        ;;
      "SunOS")
        ps -efo vsz,uid,pid,ppid,pcpu,comm | grep -v grep | grep $PROCESS > $TMPFILE
        cat $TMPFILE | awk '{count ++; sum=sum+$1; } END \
          { print "Number of processes      =",count; \
          print "AVG Memory usage/process =",sum/1024/count, "MB"; \
          print "Total memory usage       =", sum/1024,  " MB"}'
        ;;
      "*")
        echo "This script has not been verified on $OSNAME"
        exit 1
        ;;
    esac
    rm -f $TMPFILE
  fi
done
 
exit 0

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master