Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

[Tóm tắt] Thủ tục dựng Oracle DataGuard 1 node

1.Trên Primary
Bước 1: open archivelog trên database trên máy primary

SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP MOUNT;
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;

Bước 2: Enabled forced logging trên máy primary

ALTER DATABASE FORCE LOGGING;

Bước 3: thiết lập tham số  log_archive_config giữa 2 database trên máy primary

ALTER SYSTEM SET LOG_ARCHIVE_CONFIG='DG_CONFIG=(dbaviet,dbaviet_DG)';

Buoc 4: Thiết lập tham số trên máy primary

alter system set log_archive_config='dg_config=(dbaviet,dbaviet_dg)';
alter system set fal_server=dbaviet_dg;
alter system set fal_client=dbaviet;
alter system set log_archive_dest_2='service=dbaviet_dg NOAFFIRM ASYNC valid_for=(online_logfiles,primary_role) db_unique_name=dbaviet_dg';
alter system set standby_file_management=auto;
alter system set LOG_ARCHIVE_FORMAT='%t_%s_%r.arc' SCOPE=SPFILE;
alter system set LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=30;
alter system set REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE=EXCLUSIVE SCOPE=SPFILE;
alter system set DB_FILE_NAME_CONVERT='/data/oradata/','/u02/oradata/','/data/oradata/','/u03/oradata/','/data/oradata/','/u04/oradata/','/data/oradata/','/u05/oradata/' SCOPE=SPFILE;
alter system set log_file_name_convert='/data/oradata/','/u03/oradata/','/data/oradata/','/u04/oradata/' SCOPE=SPFILE;
 
Bước 5: restart lại db để cho oracle nhận các tham số
 
Bước 6: Backup database
RMAN> 
run {
allocate channel c11 device type disk;
allocate channel c12 device type disk;
allocate channel c13 device type disk;
allocate channel c14 device type disk;
backup as compressed backupset database plus archivelog format '/u05/dbaviet_%T_%U';
release channel c11;
release channel c12;
release channel c13;
release channel c14;
 }
 
Bước 7: create standby controlfile
alter database create standby controlfile as '/u05/controldg01.ctl';

Bước 8: tạo pfile 
create pfile='/u05/initdbaviet_dg.ora' from spfile;

Bước 9: edit initdbaviet_dg:
*.db_unique_name='dbaviet_dg'
*.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/dbaviet_dg/adump'
*.control_files=' /data/oracle/dbaviet_dg/control01.ctl', ' /data/oracle/dbaviet_dg/control02.ctl', ' /data/oracle/dbaviet_dg/control03.ctl'
*.db_file_name_convert= '/u02/oradata/', '/data/oradata/','/u03/oradata/','/data/oradata/','/u04/oradata/',
'/data/oradata/', '/u05/oradata/','/data/oradata/'
*.fal_client='dbaviet_dg'
*.fal_server='dbaviet'
*.log_archive_config='dg_config=(dbaviet_dg,dbaviet)'
*.log_archive_dest_2='service=dbaviet NOAFFIRM ASYNC valid_for=(online_logfiles,primary_role) db_unique_name=dbaviet'
*.log_file_name_convert= ='/u03/oradata/','/data/oradata/','/u04/oradata/', '/u04/oradata/',
'/data/oradata/'
 
Bước 10: copy backupset, standby controlfile, pfile, pwdfile sang bên máy standby

scp -r /u05/* root@dbaviet_dg:u01/app/oracle/binhtv

2.Trên standby

Bước 11: set biến môi trường cho ORACLE_SID
EXPORT ORACLE_SID=dbaviet_DG

Bước 12; Start oracle với pfile đã copy sang như trên và restore control file
startup nomount pfile='/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/dbs/initdbaviet_dg.ora';

$ rman target /
RMAN> restore controlfile from '/u01/app/oracle/binhtv/controldg01.ctl'

SQL> startup mount

Bước 13: restore database
/u01/app/oracle/binhtv

RMAN> 
run {
catalog start with '/u01/app/oracle/binhtv' noprompt;
allocate channel c1 device type disk;
allocate channel c2 device type disk;
allocate channel c3 device type disk;
allocate channel c4 device type disk;
restore database;
recover database;
release channel c1;
release channel c2;
release channel c3;
release channel c4;
 }

Bước 14: Tạo redolog cho stanby trên máy standby:
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 10 ('/u03/oradata/redo01.log') SIZE 512M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 11 ('/u03/oradata/redo02.log') SIZE 512M;
ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 12 ('/u03/oradata/redo03.log') SIZE 512M;

Bước 15: Tạo TNSNAME
==PRIMARY===
[oracle@dbaviet-db1 admin]$ more tnsnames.ora
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_2/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_dbaviet =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db1)(PORT = 1521))


dbaviet =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet)
    )
  )


dbaviet1 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet1)
    )
  )

dbaviet_DG=
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db2)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet_dg)
    )
  )

==STADNBY==
[oracle@db2 admin]$ more tnsnames.ora 
# tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2.0.1/db_2/network/admin/tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

LISTENER_dbaviet_DG =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db2)(PORT = 1521))


dbaviet =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet)
    )
  )


dbaviet1 =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db1)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet1)
    )
  )

dbaviet_DG=
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = dbaviet-db2)(PORT = 1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = dbaviet_dg)
    )
  )
Hy vọng hữu ích cho bạn.
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
hoặc
https://bit.ly/oaz_fp
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database
Các tìm kiếm liên quan đến học oracle
database
Tự học Oracle
Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt
Hướng dẫn sử dụng Oracle Database
Oracle SQL cơ bản
Oracle SQL là gì
Khóa học Oracle Hà Nội
Học chứng chỉ Oracle ở đầu
Khóa học Oracle online
khóa học pl/sql
học dba
học dba ở việt nam
khóa học dba
khóa học dba sql
tài liệu học dba oracle
Khóa học Oracle online
học oracle sql
học oracle ở đâu tphcm
học oracle bắt đầu từ đâu
học oracle ở hà nội
oracle database tutorial
oracle database 12c
oracle database là gì
oracle database 11g
oracle download
oracle database 19c
oracle dba tutorial
oracle tunning
sql tunning
oracle 12c
oracle dataguard
oracle goldengate
oracle weblogic
oracle exadata
hoc solaris
hoc linux
hoc aix

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master