Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ ORACLE DATABASE SANG ORACLE DATABASE 19c BẰNG ORACLE GOLDENGATE, INITLOAD

--------------------------------------------------------------------ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TỪ ORACLE SANG ORACLE BẰNG ORACLE GOLDENGATE

----- Quy trình cấu hình luồng đồng bộ

---Incremental Load
-- 1.Xác định Schemas, Tables cần đồng bộ
-- 2.Tạo Schemas, Tables ở Target
-- 3.Cấu hình Mgr (manager) ở Source
-- 4.Start Mgr
-- 5.Cấu hình Extract ở Source
-- 6.Start Extract
-- 7.Cấu hình Pump ở Source
-- 8.Cấu hình Mgr ở Target
-- 9.Start Mgr
-- 10.Cấu hình Replicate ở Target
-- 11.Start Pump ở Source
-- 12.Start Replicate ở Target

---Init Load
-- 1.Cấu hình Extract Initload ở Source
-- 2.Cấu hình Replicate Initload ở Target
-- 3.Start Extract Initload ở Source

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Chuẩn bị
-- 1.Bật log mode trên cả Source và Target

SQLPLUS / AS SYSDBA
SHUTDOWN
STARTUP MOUNT
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE;
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA(ALL) COLUMNS;
SELECT SUPPLEMENTAL_LOG_DATA_ALL FROM V$DATABASE;
ALTER DATABASE FORCE LOGGING;
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
ALTER DATABASE ADD SUPPLEMENTAL LOG DATA;
ALTER SYSTEM SET ENABLE_GOLDENGATE_REPLICATION = TRUE SCOPE=BOTH;

-- 2.Tạo Tablespace trên Target

-- 3.Tạo user kết nối Goldengate trên cả Source và Target

CREATE USER C##OGG_ADM IDENTIFIED BY ABC CONTAINER=ALL;
GRANT RESOURCE, CONNECT TO C##OGG_ADM CONTAINER=ALL

GRANT DBA TO C##OGG_ADM CONTAINER=ALL;
GRANT CREATE SESSION,CONNECT,RESOURCE,ALTER ANY TABLE,ALTER SYSTEM TO C##OGG_ADM CONTAINER=ALL;
GRANT CREATE TABLE,LOCK ANY TABLE,SELECT ANY TRANSACTION TO C##OGG_ADM CONTAINER=ALL;
EXEC DBMS_GOLDENGATE_AUTH.GRANT_ADMIN_PRIVILEGE('C##OGG_ADM',CONTAINER=>'ALL');
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO C##OGG_ADM CONTAINER=ALL;

-- 4.Tải và cài đặt Goldengate cho cả Source và Target

unzip GG19_for_oracle_V983658-01.zip -d /u01/app/ogg
cd /u01/app/ogg/fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1
./runInstaller -silent -showProgress -waitforcompletion -responseFile /u01/app/ogg/fbo_ggs_Linux_x64_shiphome/Disk1/response/oggcore.rsp

-- 5.Thực thi file ggsci để vào commandline Goldengate

./ggsci

-- 6.Tạo các thư mục mặc địch cho tiến trình đồng bộ trên cả Source và Target
CREATE SUBDIRS

-- 7.Cài đặt chuỗi kết nối (để không bị lộ password) trên cả Source và Target
CREATE WALLET
ADD CREDENTIALSTORE
ALTER CREDENTIALSTORE ADD USER C##OGG_ADM@PDBNAME PASSWORD ABCD ALIAS NAMEABC

-- 8.Trên Target, tạo Schemas và Bảng cần đồng bộ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Cài đặt các luồng

-- 1.Incremental
-- 1.1.Source
-- 1.1.1.Cài đặt Mgr:

EDIT PARAM MGR


port 7809
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/*, USECHECKPOINTS
DYNAMICPORTLIST 7000-7830
ACCESSRULE, PROG *, IPADDR *, ALLOW


START MGR

INFO ALL

-- 1.1.2.Login vào DB: 

DBLOGIN USERIDALIAS NAMEABC

-- 1.1.3.

ADD TRANDATA SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1

ADD TRANDATA SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2

-- 1.1.3 Tạo extract:

ADD EXTRACT EXT_TEST, TRANLOG, BEGIN NOW

ADD EXTTRAIL ./DIRDAT/E1, EXTRACT EXT_TEST

EDIT PARAM EXT_TEST


EXTRACT EXT_TEST
USERIDALIAS NAMEABC
EXTTRAIL ./DIRDAT/E1

TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1;
TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2;


START EXT_TEST

INFO ALL


-- 1.1.4. Tạo pump

ADD EXTRACT DP_TEST, EXTTRAILSOURCE ./DIRDAT/E1

ADD RMTTRAIL ./DIRDAT/P1, EXTRACT DP_TEST

EDIT PARAM DP_TEST


EXTRACT DP_TEST
RMTHOST IP_TARGET, MGRPORT 7809
RMTTRAIL ./DIRDAT/P1
PASSTHRU

TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1;
TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2;


START DP_TEST

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-- 1.2.Target
-- 1.2.1.Cài đặt Mgr:

EDIT PARAM MGR


port 7809
PURGEOLDEXTRACTS ./dirdat/*, USECHECKPOINTS
DYNAMICPORTLIST 7000-7830
ACCESSRULE, PROG *, IPADDR *, ALLOW


START MGR

INFO ALL

-- 1.2.2.Login vào DB: 

DBLOGIN USERIDALIAS NAMEABC

-- 1.2.3.Tạo replicate

ADD REPLICAT REP_TEST, INTEGRATED EXTTRAIL ./DIRDAT/P1, CHECKPOINTTABLE PDBNAME.C##OGG_ADM.CHECKPOINT

EDIT PARAM REP_TEST


REPLICAT REP_TEST
SETENV(ORACLE_HOME='/u01/app/oracle/product/19c/db_1')
SETENV(ORACLE_SID='ogg')
SETENV(TNS_ADMIN='/home/oracle')
USERIDALIAS NAMEABC
DBOPTIONS INTEGRATEDPARAMS(parallelism 2)
ASSUMETARGETDEFS
HANDLECOLLISIONS --tham số tránh trùng lặp dữ liệu khi initload

MAP SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1, TARGET PDBNAME.SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1, COLMAP (USEDEFAULTS);
MAP SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2, TARGET PDBNAME.SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2, COLMAP (USEDEFAULTS);


START REP_TEST

INFO ALL

-- 1.2.4.Kiểm tra kết quả (so sánh số lượng rows của bảng đã đồng bộ qua)

SELECT COUNT(1)
FROM SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1;

-----------------------------------------------------------------------------------------------


-- 2.Init
-- 2.1.Source
-- 2.1.1.Login vào DB: 

DBLOGIN USERIDALIAS NAMEABC

-- 2.1.2.Tạo extract init

ADD EXTRACT INITL1, SOURCEISTABLE

EDIT PARAM INITL1


EXTRACT INITL1
USERIDALIAS NAMEABC
RMTHOST IP_TARGET, MGRPORT 7809
RMTTASK REPLICAT, GROUP REPINIT1

TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1;
TABLE SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2;


START INITL1 (lưu ý: khi cấu hình xong luồng replicate REPINIT1 thì mới start luồng INITL1 này, không cần start luồng replicate REPINIT1)

INFO INITL1, DETAIL (dùng để theo dõi tiến độ) 

-- 2.2.Target
-- 2.2.1.Login vào DB: 

DBLOGIN USERIDALIAS NAMEABC

-- 2.2.2.Tạo replicate REPINIT1

ADD REPLICAT REPINIT1, SPECIALRUN

EDIT PARAM REPINIT1


REPLICAT REPINIT1
SETENV(NLS_LANG= "AMERICAN_AMERICA.UTF8")
SETENV(ORACLE_HOME='/u01/app/oracle/product/19c/db_1')
SETENV(ORACLE_SID='ogg')
SETENV(TNS_ADMIN='/home/oracle')
USERIDALIAS NAMEABC
HANDLECOLLISIONS

MAP SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1, TARGET PDBNAME.SCHEMA_TEST.TABLE_TEST1, COLMAP (USEDEFAULTS);
MAP SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2, TARGET PDBNAME.SCHEMA_TEST.TABLE_TEST2, COLMAP (USEDEFAULTS);

Source: Học viên OAZ - Trâm
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, ASM, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master