Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

HỌC QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 12C CƠ BẢN - BÀI 2: KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU (6 phần)

Vì có nhiều anh/em hỏi mình và yêu cầu hướng dẫn chi tiết về cơ sở dữ liệu Oracle ở mức độ cơ bản nhất để tiện học tập, nghiên cứu và nâng cao trình độ, trong 21 ngày mình sẽ gửi nội dung từng bài để anh/em khóa học "Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle 12c cơ bản" (AE nào Pro rồi có thể bỏ qua nội dung này nhé):

BÀI 2: KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU (6 phần) <--- RẤT QUAN TRỌNG 💥💥💥 nếu bạn muốn trở thành Oracle DBA thực thụ 👇👇👇

- Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=Goo-K2uNIpo&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=2- Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=0jvspBL-OaI&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=3

- Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=SJfk9myVJ1s&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=4

- Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=fj7NKeYjZvE&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=5

- Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=3bnW4dDSqEE&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=6

- Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=KUGQ2CztoqE&list=PLdxDYNyqNPwEsFCEtaSxHzgKzzBEiP2Le&index=7

Nếu bạn cảm thấy bài viết, video này đem lại cho bạn 1 giá trị, kiến thức nào đó hãy like 🤘🤘🤘  và share bài viết này vì có nhiều người đang cần thông tin này bạn nhé.

Hy vọng sẽ giúp được bạn trên con đường trở thành DBA thực thụ 👨‍🔧👨‍🔧👨‍🔧

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master