Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Hướng dẫn tạo máy ảo trên VMWare Workstation

Bước 1: Mở máy ảo VMware Workstation, vào menu File, chọn New Virtual Machine… hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + N.


Bước 2: Ở cửa sổ New Virtual Machine Wizard, chọn Custom (advanced).

Bước 3: Để mặc định các thông số ở bước này.

Bước 4: Chọn vào I will install the operating system later.

Bước 5: Chọn mục Linux. Sau đó trong danh sách, chọn tiếp CentOS 6 64-bit.

Bước 6: Đặt tên máy ở mục Virtual machine name, nơi lưu trữ cấu hình tại mục Location.

Bước 7: Chọn số lượng vi xử lý và số core xử lý mỗi CPU. Nếu không rõ về cấu hình của máy mình thì để mặc định tất cả.

Bước 8: Thiết lập dung lượng RAM cho máy.

Bước 9: Chọn chế độ kết nối mạng cho máy ảo. Có thể để mặc định như trong hình.

Bước 10: Chọn chế độ Input/Output. Để mặc định và nhấn Next.

Bước 11: Lựa chọn kiểu ổ đĩa.

Bước 12: Nếu ta cài mới hoàn toàn mọi thứ, thì chọn vào Create a new virtual disk.

Bước 13: Thiết lập dung lượng ổ đĩa cứng.

Bước 14: Chọn nơi lưu trữ tập tin đĩa cứng này.

Bước 15: Tới đây, nhấn vào Customize Hardware… để thiết lập thêm.

Bước 16: Trong cửa sổ mới mở, chọn vào New CD/DVD (IDE) ở bên trái. Sau đó, chọn vào Use ISO image file ở bên phải để chọn vào nơi lưu trữ tập tin cài đặt CentOS.

Bước 17: Sau khi hoàn tất bước trên, nhấn Finish để hoàn tất.

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master