Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Kiểm tra user nào, sql_id, bảng nào sinh ra archived redo log

Mục đích: Kiểm tra user nào, sql_id, bảng nào sinh ra archived redo log
--Kiểm tra archive log gen theo ngày giờ
col day for a12
set lines 1000
set pages 999
col "00" for a3
col "01" for a3
col "02" for a3
col "03" for a3
col "04" for a3
col "05" for a3
col "06" for a3
col "07" for a3
col "08" for a3
col "09" for a3
col "10" for a3
col "11" for a3
col "12" for a3
col "13" for a3
col "14" for a3
col "15" for a3
col "16" for a4
col "17" for a3
col "18" for a4
col "19" for a3
col "20" for a3
col "21" for a3
col "22" for a3
col "23" for a3

SELECT 
to_char(first_time,'DD-MON-YYYY') day, 
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'00',1,0)),'99')  "00",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'01',1,0)),'99') "01",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'02',1,0)),'99') "02",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'03',1,0)),'99') "03",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'04',1,0)),'99') "04",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'05',1,0)),'99') "05",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'06',1,0)),'99') "06",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'07',1,0)),'99') "07",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'08',1,0)),'99') "08",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'09',1,0)),'99') "09",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'10',1,0)),'99') "10",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'11',1,0)),'99') "11",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'12',1,0)),'99') "12",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'13',1,0)),'99') "13",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'14',1,0)),'99') "14",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'15',1,0)),'99') "15",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'16',1,0)),'999') "16",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'17',1,0)),'99') "17",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'18',1,0)),'999') "18",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'19',1,0)),'99') "19",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'20',1,0)),'99') "20",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'21',1,0)),'99') "21",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'22',1,0)),'99') "22",
to_char(sum(decode(to_char(first_time,'HH24'),'23',1,0)),'99') "23",
count(*) Tot
from
v$log_history
WHERE first_time > sysdate -7  
GROUP by 
to_char(first_time,'DD-MON-YYYY'),trunc(first_time) order by trunc(first_time);

--tìm object thay đổi nhiều nhất -> sinh nhiều log nhất
SELECT to_char(begin_interval_time,'YYYY_MM_DD HH24:MI:SS') snap_time,
dhsso.object_name,sum(db_block_changes_delta) as maxchanges
FROM dba_hist_seg_stat dhss,dba_hist_seg_stat_obj dhsso,
dba_hist_snapshot dhs WHERE dhs.snap_id = dhss.snap_id
AND dhs.instance_number = dhss.instance_number
AND dhss.obj# = dhsso.obj# AND dhss.dataobj# = dhsso.dataobj#
AND begin_interval_time BETWEEN to_date('2022-03-29 08:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AND to_date('2022-03-29 11:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
GROUP BY to_char(begin_interval_time,'YYYY_MM_DD HH24:MI:SS'),dhsso.object_name order by maxchanges desc;

--tìm những query tác động lên object trên
col SQL_TEXT for a60

SELECT to_char(begin_interval_time,'YYYY_MM_DD HH24:MI'),
         dbms_lob.substr(sql_text,5000,1),
         dhss.instance_number,
         dhss.sql_id,executions_delta,rows_processed_delta
  FROM dba_hist_sqlstat dhss,
         dba_hist_snapshot dhs,
         dba_hist_sqltext dhst
  WHERE upper(dhst.sql_text) LIKE '%<tên bảng>%'
    AND dhss.snap_id=dhs.snap_id
    AND dhss.instance_Number=dhs.instance_number
 AND begin_interval_time BETWEEN to_date('2022-03-29 08:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AND to_date('2022-03-29 11:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS')
    AND dhss.sql_id = dhst.sql_id;
    
--Tìm user chạy query trên
SELECT to_char(sample_time,'yyyy_mm_dd hh24:mi:ss'),user_id,program
FROM dba_hist_active_sess_history  WHERE sql_id in ('9kmswdfbxrr0p','71hw4a5wkuw8v','0jkhpvp1chchn')
AND to_char(sample_time,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') between '2022-03-29 08:00:00' and '2022-03-29 11:00:00' order by 1;
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master