Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

Sử dụng lệnh DGMGRL để quản trị Oracle Dataguard

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng dgmgrl để quản trị Oracle dataguard

1. Thiết lập DG broker trong khi cài đặt sandby (Chạy ở cả primary và standby)

- For standalone db :

ALTER SYSTEM SET dg_broker_config_file1 = '\U01\oradata\dr1node.dat' scope=both sid='*';
ALTER SYSTEM SET dg_broker_config_file2 = '\U01\oradata\dr2node.dat' scope=both sid='*';

-- For oracle RAC/ASM file system;

ALTER SYSTEM SET dg_broker_config_file1 = '+DATA/broker/dr1node.dat' scope=both sid='*';
ALTER SYSTEM SET dg_broker_config_file2 = '+DATA/broker/dr2node.dat' scope=both sid='*';


ALTER SYSTEM SET DG_BROKER_START=TRUE scope=both sid='*'; 

2. Tạo cấu hình trong dgbroker:

-- Trênprimary
$dgmgl

DGMGRL> CONNECT sys/;
Connected.

-- Tạo cấu hình với db_unique_nam và service_name của primary
DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'PROD_DG' AS PRIMARY DATABASE IS 'PRIMDB' CONNECT IDENTIFIER IS PRIMDB;

Configuration "PRIMDB" created with primary database "PRIMDB"

--- Thêm standby vào cấu hình  
DGMGRL> ADD DATABASE 'STYDB' AS CONNECT IDENTIFIER IS STYDB MAINTAINED AS PHYSICAL;

Database "STYDB" added

3. Enable cấu hình 

DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION;
Enabled.

Như vậy việc cấu hình dg broker đã xong.

4. Hiển thị cấu hình của dgbroker:

DGMGRL> show configuration
 
DGMGRL> show configuration verbose

5. Hiển thị thông tin database:

-- PRIMDB và STYDB là db_unique_name của primary và standby db 
DGMGRL> show database 'PRIMDB'
DGMGRL > show database 'STYDB'
DGMGRL> show database verbose 'PRIMDB'  

6. HIển thị statusreport của databases

-- Cả PRIMDB và STYDB là db_unique_name của primary và standby db

show database PRIMDB statusreport 

7. Hiển thị thuộc tính database inconsistent

-- Cả PRIMDB và STYDB là db_unique_name của primary và standby db

show database PRIMDB InconsistentProperties
show database PRIMDB InconsistentLogXptProps

show database STYDB InconsistentProperties
show database STYDB InconsistentLogXptProps

8. Kiểm tra mọi logfiles đã được archived hay chưa (trên primary)

show database PRIMDB sendQentries 

PRIMARY_SEND_QUEUE
STANDBY_NAME STATUS RESETLOGS_ID THREAD LOG_SEQ TIME_GENERATED TIME_COMPLETED FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE# SIZE (KBs)
CURRENT 1022762318 1 294 10/30/2019 11:09:26 12298130044308 274219 

9. Kiểm tra thông tin nhận được log sequence (chưa apply) ( chạy trên standby)

DGMGRL>show database STYDB recvqentries

STANDBY_RECEIVE_QUEUE
STATUS RESETLOGS_ID THREAD LOG_SEQ TIME_GENERATED TIME_COMPLETED FIRST_CHANGE# NEXT_CHANGE# SIZE (KBs)
NOT_APPLIED 1022762318 1 293 10/30/2019 10:03:06 10/30/2019 11:09:26 12298109948824 12298130044308 3487164

10. Kiểm tra database wait events:

DGMGRL>show database PRIMDB topwaitevents

11. Xác nhận các thông tin database:

dgmgrl> validate database verbose 'PRIMDB'

dgmgrl> validate database 'PRIMDB'

dgmgrl> validate database 'STYDB'


12. Bật tracing đê troubleshooting:

-- Với standalone:

DGMGRL> edit configuration set property tracelevel=support;
DGMGRL> edit database PRIMDB set property LogArchiveTrace=8191;
DGMGRL> edit database STYDB set property LogArchiveTrace=8191;


-- Với RAC:

DGMGRL> EDIT INSTANCE * ON DATABASE 'PRIMDB' SET PROPERTY LogArchiveTrace=8191;


13. Tắt tracing:

DGMGRL> edit configuration reset property tracelevel ;
DGMGRL> edit database PRIMDB reset property logarchivetrace;
DGMGRL> edit database STYDB reset property logarchivetrace;


14. Switchover sử dụng dgmgrl:

DGMGRL> connect sys/oracle
Password:
Connected as sys.DGMGRL> switchover to STYDB
Performing switchover NOW, please wait...
Operation requires a connection to instance "STYDB1" on database "STYDB"
Connecting to instance "STYDB1"...
Connected as SYSDBA.
New primary database "STYDB" is opening...
Oracle Clusterware is restarting database "PRIMDB" ...
Switchover succeeded, new primary is "STYDB"


15. Chuyển physical standby sang snapshot standby

DGMGRL> convert database 'STYDB' to snapshot standby;

16. Chuyển snapshot về lại physical standby db

DGMGRL> CONVERT DATABASE 'STYDB' to PHYSICAL STANDBY;
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master