Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

Các lệnh hay dùng PFile và SPFile trong Oracle Database

Các câu lện hay sử dụng với PFILE và SPFILE:

PFILE
Nằm tại: $ORACLE_HOME/dbs/pfile
SQL> CONNECT sys/password AS SYSDBA
SQL> STARTUP PFILE=Init.ora
SQL> STARTUP PFILE=InitSID1.ora
CREATE PFILE FROM SPFILE;
CREATE PFILE FROM SPFILE = 'production.ora';
CREATE PFILE = '$ORACLE_HOME/dbs/my_pfile.ora' FROM SPFILE;
CREATE PFILE = '$ORACLE_HOME/dbs/my_pfile.ora' FROM SPFILE = '$ORACLE_HOME/dbs/my_spfile.ora';
Nếu RAC thì sử dụng chung spfile trong diskgroup +DATA thì tạo file initdbaviet1.ora trên node 1 và initdbaviet2.ora:

oracle@dbaviet1:/u01/app/oracle/db11gr2/dbs$ more initdbaviet1.ora 
SPFILE='+DATA/dbaviet/spfiledbaviet.ora'

oracle@dbaviet1:/u01/app/oracle/db11gr2/dbs$ more initdbaviet2.ora 
SPFILE='+DATA/dbaviet/spfiledbaviet.ora'

Nếu RAC thì sử dụng chung spfile trong vùng cluster (Sun OS file system cluster là QFS hoặc AIX file system cluster GPFS hoặc ACFS, OCFS) thì tạo file initdbaviet1.ora trên node 1 và initdbaviet2.ora:

oracle@dbaviet1:/u01/app/oracle/db11gr2/dbs$ more initdbaviet1.ora 
SPFILE='/u02/dbaviet/spfiledbaviet.ora'

oracle@dbaviet1:/u01/app/oracle/db11gr2/dbs$ more initdbaviet2.ora 
SPFILE='/u02/dbaviet/spfiledbaviet.ora'

SPFILE
-- Sử dụng SPFILE mặc định
STARTUP

-- Không sử dụng SPFILE
STARTUP PFILE=singleline_init.ora

-- Sử dụng pfile nguyên bản 
STARTUP PFILE=init.ora
SPFILE = $ORACLE_HOME/dbs/my_spfile.ora
PHẠM VI CỦA THAM SỐ
ALTER SYSTEM SET parameter = value SCOPE=[SPFILE/MEMORY/BOTH];
  • BOTH - (Mặc định): Có hiệu lực với instance hiện tại và SPFILE
  • SPFILE - Chỉ thay đổi trong SPFILE. Không ảnh hưởng đến instance hiện tại
  • MEMORY - Chỉ thay đổi trong memory của instance hiện tại, SPFILE không ảnh hưởng 
-- Thay đổi trên tất cả các node
ALTER SYSTEM RESET OPEN_CURSORS SID='*' SCOPE='SPFILE';
-- Thay đổi chỉ trên SID1 (SID2 không bị ảnh hưởng)
ALTER SYSTEM SET OPEN_CURSORS=500 SID='SID1' SCOPE='SPFILE';
Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
==============
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 
📧 Mail: binhoracle@gmail.com 
☎️ Mobile: 0902912888 
⚡️ Skype: tranbinh48ca 
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 
👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 
 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master