Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

Chuyển dữ liệu sử dụng exprort, import cũ trong Oracle Database

Help: imp help=y || exp help=y
1. IMP
Note: 
- Nếu đã có dữ liệu rồi sẽ import 1 lần nữa
- User phải có quyền DBA thì mới import được object của schema này sang schema khác
· Import cho một user (schema)
- Không lộ pass:
imp FROMUSER=scott touser=scott TABLES=(dept,emp) file=file_name.dmp log=file_name.log IGNORE=y  // default IGNORE=N: co table roi se ko the import duoc
Go u/p: binhtv/pass // binhtv as DBA
- Lộ pass:
imp binhtv/pass  FROMUSER=scott touser=scott TABLES=(dept,emp) file=file_name.dmp log=file_name.log IGNORE=y  // default IGNORE=N: co table roi se ko the import duoc
· Import table cho schema khác
imp SYSTEM/password FROMUSER=blake TOUSER=scott FILE=blake.dmp -TABLES=(unit,manager)
// chuyển toàn bộ object từ user scott sang binhtv
// file scott.dmp: chứa toàn bộ object của scott// 
imp binhtv/xxx file=scott.dmp ignore=y indexes=y grants=y log=scott.imp.log fromuser=scott touser=binhtv  -- lo password
Sử dụng lệnh thay thế sau:
imp file=scott.dmp ignore=y indexes=y grants=y log=scott.imp.log fromuser=scott touser=binhtv
imp SYSTEM/password FILE=scott.dmp FROMUSER=scott TOUSER=blake TABLES=(*)
Nếu đã tạo cấu trúc bảng rồi thì những lệnh trên sẽ thông báo lỗi:
- Thay bằng lênh (thêm từ khóa IGNORE=Y)
imp tables=(rpt_config,caption_config) fromuser=DBAViet touser=binhtv file=rpt_config_and_caption_config.DMP IGNORE=Y
· Import mức partition:
imp scott/tiger TABLES=(emp:p1,emp:p3) FILE=exmpexp.dat ROWS=y
○ Nếu partition mức con:
imp scott/tiger TABLES=(emp:p1_sp2,emp:p1_sp3,emp:p2) FILE=exmpexp.dat ROWS=y

2. EXP
• Cho toàn bộ Database:
Export (chú ý là user phải có quyền EXP_FULL_DATABASE):
exp system/password FULL=y FILE=dba.dmp GRANTS=y ROWS=y
• Cho chế độ User (schema):
exp scott/tiger FILE=scott.dmp OWNER=scott GRANTS=y ROWS=y COMPRESS=y
exp binhtv/xxx FILE=scott.dmp compress=y grants=y indexes=y log=scott.log rows=y triggers=y owner=scott
• Chế độ table
exp tables=tmp_ds5_bb_post,tmp_ds5_bb_pre file=test1.dmp
• Chế độ cho partition trong table (mặc định là toàn bộ partition)
exp scott/tiger TABLES=emp:m rows=y


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master