Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

QUY TRÌNH (CHECKLIST) KIỂM TRA TIẾP NHẬN ORACLE DATABASE

Tag: Checklist cài đặt, cấu hình Oracle Database

 Mục đích

 • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị CSDL

 • Đảm bảo tính thông nhất trong toàn bộ hệ thống CSDL

 • Đảm bảo an toàn, giám sát CSDL khi đưa vào khai thác

 Một số nội dung công việc cần thực hiện và kiểm tra lại trước khi tiếp nhận hoặc đưa DB mới vào môi trường hoạt động:

 

STT

Nội dung

 

Yêu cầu phải đạt được trước khi tiếp nhận

Ghi chú

1

Kiểm tra kiến trúc dự phòng database

 

Database chạy cơ chế active-active theo công nghệ Oracle Real application cluster (RAC), ứng dụng kết nối đảm bảo khả năng load balance và fail-over trên database

 

2

Kiểm tra cấu hình Database

1

Redo khai báo phù hợp, ít nhất 3 redo log group mỗi instance DB, mỗi group ít nhất 2 member trên 2 vùng khác nhau, đảm bảo mirror dự phòng cho nhau

 

 

 

2

DB chạy ở chế độ archive log mode, archive log sinh ra nằm trên 2 vùng đĩa riêng biệt

 

 

 

3

UNDO, TEMP, Tablespace ứng dụng có các data file nằm dàn trải trên ít nhất 2 mount point khác nhau

 

 

 

4

SGA khai báo phù hợp, tổng SGA + PGA tương đương  80% dung lượng RAM (hoặc hơn)

 

 

 

5

DB_FILES khai báo từ 1000 - 3000

 

 

 

6

Đặt tham  số resource_limit = true để các chính sách user profile đặt trong DB có hiệu lực

 

 

 

7

Đặt các tham số sessions, proceses (500-3000) phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của từng DB

 

 

 

8

Database chạy chế độ Shared (shared_server từ 50 – 400), các ứng dụng kết nối vào cũng đang chạy theo chế độ Shared

 

 

 

9

 • Cấu hình RMAN  giữ ít nhất 2 bản full và đảm bảo các điều kiện sau:

  • Enable db_block_checking

  • Auto backup control file

  • MAXPIECESIZE tối đa 5GB

 

 

 

10

 • Đối với DB sử dụng ASM:

  • Có ít nhất 3 disk group khác nhau chứa CRS, DATA, RECO

  • Mỗi Diskgroup có ít nhất 4 LUN

 

3

Kiểm tra DB Objects

 

 1. Các object đặt option noparallel

 2. Các datafile không đặt chế độ auto extend(trừ SYSTEM và SYSAUX)

 3. Drop các user không sử dụng, Revoke quyền DBA của các user

 4. Kiểm tra Profile chứa user ứng dụng đảm bảo profile này đặt unlimited cho mọi tham số

 5. Bảng dữ liệu ứng dụng không nằm trên users tablespace

 6. Không xuất hiện corrupt block trong DB

 7. Tất cả các object ở trạng thái valid (các object bị invalid phải drop)

 8. Tất cả index không ở trạng thái unusable

 9. Định dạng tên partition đối với các bảng đánh partition theo thời gian là DATAyyyy, DATAyyyymm hoặc DATAyyyymmdd tuỳ theo loại partition theo năm, tháng hoặc ngày tương ứng

 

STT

Nội dung

 

Các công việc cần thực hiện ngay sau khi tiếp nhận

 

1

Kiểm tra cơ chế backup Database

 

 • Backup giữ ít nhất 2 bản full có cảnh báo

 • Đẩy FTP dự phòng (đối với các DB chạy trên local disk)

 

2

Kiểm tra và Cấu hình cảnh báo cho Database

 

Cấu hình cảnh báo Database như các Database khác đang chạy

 • Analyze bảng + index

 • Check tác động package

 • Check login DB

 • Check tạo bảng temp

 • Check ASM Diskgroup

 • Check Disk

 • tablespace, listener, performance, instance, log backup, alert log, ….

 

3

Kiểm tra chính sách quay vòng dữ liệu

 

Xác định các bảng dữ liệu chạy theo chính sách vòng đời theo quy định

 

4

Kiểm tra và drop các bảng không sử dụng

 

 • Drop tất cả các bảng ứng dụng không sử dụng

 • Drop tất cả các bảng rác do user cả nhân tạo ra

 • Tạo thêm tablesapce NGHIEPVU, NGHIEPVU_INDX, NGHIEPVU_YYYY, NGHIEPVU_INDX_YYYY, NGHIEPVU_YYYYMM, NGHIEPVU_INDX_YYYYMM,…

 

5

Kiểm trả profile cho user DB

 

User cả nhân và user ứng dụng đặt trên 2 profile có policy khác nhau (user cá nhân có đặt giới hạn 3 session, expire password 30 ngày, …)

 

6

Kiểm tra tính năng audit DB

 

Nếu ở chế độ audit, các bảng log audit cần phải đặt trên tablespace riêng không thuộc system tablespace (DB Core chỉ bật FGA, tắt audit_trail=DB đi để tránh quá tải)

 


KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master