Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Quản lý Profile trong Oracle Database

Mọi user đều nhìn thấy Profile

Thuộc tính session per user được đặt cho mỗi node

CREATE PROFILE

CREATE PROFILE BINH_OWNER LIMIT
  SESSIONS_PER_USER 200
  CPU_PER_SESSION DEFAULT
  CPU_PER_CALL DEFAULT
  CONNECT_TIME DEFAULT
  IDLE_TIME DEFAULT
  LOGICAL_READS_PER_SESSION DEFAULT
  LOGICAL_READS_PER_CALL DEFAULT
  COMPOSITE_LIMIT DEFAULT
  PRIVATE_SGA DEFAULT
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS DEFAULT
  PASSWORD_LIFE_TIME DEFAULT
  PASSWORD_REUSE_TIME DEFAULT
  PASSWORD_REUSE_MAX DEFAULT
  PASSWORD_LOCK_TIME DEFAULT
  PASSWORD_GRACE_TIME DEFAULT
  PASSWORD_VERIFY_FUNCTION DEFAULT;

ALTER PROFILE
ALTER PROFILE new_profile 
   LIMIT PASSWORD_REUSE_TIME 90 
   PASSWORD_REUSE_MAX UNLIMITED;
ALTER PROFILE PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
Select * from dba_profiles where profile='DEFAULT';
Alter profile DEFAULT limit PASSWORD_LIFE_TIME unlimited;
DROP PROFILE
DROP PROFILE BINH_OWNER CASCADE;
(Không drop được profile khi user đang kết nối vào DB sử dụng profile đó, nếu dùng câu lệnh sẽ báo lỗi)

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master