Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

Tăng swap trên Linux (CentOS/RHEL) sử dụng LVM logical Volume.

Mục đích

Bố rung swap cho OS CentOS/RHEL, sử dụng LVM logical Volume.

Giải pháp

Step 1 : Tạo PV

# pvcreate /dev/xvdd

Step 2 : Thêm PV vào VG

# vgextend vg_main /dev/xvdd

Step 3 : Mở rộng LV

# lvextend -l +100%FREE /dev/vg_main/lv_swap

Step 4 : Format swap space

# mkswap /dev/mapper/vg_main/lv_swap

Step 5 : Thêm vào /etc/fstab

# vi /etc/fstab

/dev/mapper/vg_swap-lv_swap    swap    swap    defaults    0 0

Step 6 : Activate VG và LV

# vgchange -ay

Step 7 : Activate swap space

# mount -a

# swapon -s

KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH: 📧 Mail: binhoracle@gmail.com ☎️ Mobile: 0902912888 ⚡️ Skype: tranbinh48ca 👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster 👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile) 👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn 👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn 👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/OracleDBAVietNam 👨 Website: http://www.tranvanbinh.vn 👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com 🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster 👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi 👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle 👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle 👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master