Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

DỰNG WEBLOGIC CLUSTER TỪ A-Z - BÀI 8: TẠO CLUSTER

1.   Truy cp Environment > Clusters.
Click Lock & Edit.
Click New
2.  Nhp cluster name, Click Ok.


3.  Click vào Cluster name đ thay đi tham s: Cluster Address, sng servers trong cluster4.  Thêm server vào cluster:Lặp lại bước 4 để thêm server khác vào cluster.

5.  Click Activate Changes đ kết thúc
@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oralce weblogic
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master