Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

DỰNG WEBLOGIC CLUSTER TỪ A-Z - BÀI 9: TẠO DATASOURCE

1.  Truy cp  Services > Data Sources, Click Lock & Edit:2.  Click New > Generic Data Source đ to data source:3.  Nhp tên Data Source , JNDI , Choose Data Type, Click Next


4.  Choose Driver:


5.  Next vi giá tr mc đnh


6. Nhp thông tin kết ni cơ s d liu
7. Kim tra cu hình và next:8.  Thêm vào cluster và finish


9.  Click Activate Changes đ kết thúc

Lp li bưc  2 -> 9 to đ to data source khác

10. To multi data source: Click New > Multi Data Source đ add multi data source:11.   Nhp tên data source , jndi name, Algorithm type:


12. Chn cluster:13.   Next14.   Chn data source đ add ti multi data source:


Click Activate Changes đ finish

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle weblogic tutorial
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master