Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

DỰNG WEBLOGIC CLUSTER TỪ A-Z - BÀI 6: TẠO MACHINE

1.  Truy cp Web console:

2.  Thêm mi machine:
Access Environment > Machines
Click Lock&Edit
Click New

3.  Nhp tên Machine, chn kiu OS là Unix, Linux hay Windows, click Next4.  Chn kiu kết ni, nhp Server IP address, Port (IP address và port cu hình trong nodemanager.properties). Click Finish5.  Click Activate Changes đ to machine.   

@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master