Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2020

DỰNG WEBLOGIC CLUSTER TỪ A-Z - BÀI 1: TẠO USER, THƯ MỤC VÀ CHUẨN BỊ BỘ CÀI

1.  To user:
bash-3.2#  useradd -d /u02/weblogic -g other -c "user weblogic" weblogic
bash-3.2# passwd weblogic


2.  To thư mc:
bash-3.2# cd /u02
bash-3.2# mkdir weblogic
bash-3.2# chown -R weblogic:other weblogic
bash-3.2# su - weblogic
bash-3.2$ pwd
/u02/weblogic
bash-3.2$ mkdir setup
bash-3.2$ mkdir deployment
bash-3.2$ cd setup

3.  Chuẩn bị bộ cài
- Download từ Oracle
- Copy file cài đt weblogic vào thư mc setup


@ Trần Văn Bình - Founder of Oracle DBA AZ
#học oracle #oracle database #khóa học oracle online #khóa học oca #học oca ở đâu #oca là gì #oca oracle #BossData #OraAz #OracleDBAAz #OracleTutorial #Quản_trị_cơ_sở_dữ_liệu_Oracle #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master