Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

Làm thế nào để lấy lại mật khẩu Oracle Database

Câu hỏi:   Tôi cần đăng nhập với tư cách là người dùng cuối để khắc phục sự cố, nhưng họ không muốn mật khẩu của họ bị thay đổi. Tôi có thể lưu mật khẩu hiện tại của họ, thực hiện công việc của mình và đặt lại mật khẩu cũ của họ không?


Trả lời:   Bạn có thể truy xuất mật khẩu hiện tại dưới dạng giá trị được mã hóa (băm) và bạn cũng có thể sao chép mật khẩu được mã hóa giữa các cơ sở dữ liệu.

Quy trình dbms_metadata cho phép bạn sao chép tài khoản người dùng từ cá thể này sang cá thể khác với cùng mật khẩu, cấp, vai trò, v.v. mà không cần sử dụng các công cụ exp / imp.

Bạn sẽ không thể nhìn thấy mật khẩu , nhưng bạn có thể sao chép nó ở dạng được mã hóa. Điều này cực kỳ hữu ích cho các DBA đang sao chép cơ sở dữ liệu Production của họ để phát triển hoặc di chuyển cơ sở dữ liệu từ phiên bản này sang phiên bản khác.

Ở đây chúng tôi sử dụng gói DBMS_METADATA để lấy thông tin mật khẩu người dùng. Khi mật khẩu được mã hóa được ghi lại, nó có thể được chèn lại vào ID người dùng sau khi bạn hoàn tất kiểm tra:
select
   dbms_metadata.get_ddl('USER', username) || '/' usercreate
from
   dba_users;

USERCREATE
--------------------------------------------------------------

CREATE USER "SYS" IDENTIFIED BY VALUES 'F894844C34402B67'
DEFAULT TABLESPACE "SYSTEM" TEMPORARY TABLESPACE "TEMP"/

@ Trần Văn Bình - Founder of "Oracle DBA Việt Nam" #OracleTutorial #OracleDBA #OracleDatabaseAdministration #học oracle database #oca #ocp #oce #ocm

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master