Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Thủ tục add đĩa vào Oracle ASM Diskgroup với multipath trên Linux

----- Check WWID của các disk thêm vào -----
multipath -ll |grep 360060160a1a14e0002498b61b1acd2ae --DATA04
multipath -ll |grep 360060160a1a14e0003498b617098fc4e --DATA05
multipath -ll |grep 360060160a1a14e00db91776361a304e1 --DATA06

----- add thông tin Disk mới vào /etc/multipath.conf, làm trên cả 2 node -----
--> vi /etc/multipath.conf
multipath {
                wwid                    360060160a1a14e0002498b61b1acd2ae
                alias                   DATA04
                path_grouping_policy    multibus
                path_selector           "round-robin 0"
                failback                immediate
                rr_weight               priorities
                no_path_retry           5
        }
multipath {
                wwid                    360060160a1a14e0003498b617098fc4e
                alias                   DATA05
                path_grouping_policy    multibus
                path_selector           "round-robin 0"
                failback                immediate
                rr_weight               priorities
                no_path_retry           5
        }

multipath {
                wwid                    360060160a1a14e00db91776361a304e1
                alias                   DATA06
                path_grouping_policy    multibus
                path_selector           "round-robin 0"
                failback                immediate
                rr_weight               priorities
                no_path_retry           5
        }

----- Restart service multipathd để nhận cấu hình Alias mới, làm trên cả 2 node -----
--> service multipathd restart
--> ps -ef | grep multipathd
root      59946      1  1 10:18 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
root      60271  48514  0 10:18 pts/0    00:00:00 grep --color=auto multipathd

----- Format DISK -----
fdisk /dev/mapper/DATA04
fdisk /dev/mapper/DATA05
fdisk /dev/mapper/DATA06

n -> p -> 1 -> enter (First sector - default) -> enter (Last sector - default) -> w

----- Kiểm tra lại phân vùng vừa format -----
--> partprobe /dev/mapper/DATA04
--> ls -l /dev/mapper |grep DATA04

--> partprobe /dev/mapper/DATA05
--> ls -l /dev/mapper |grep DATA05

--> partprobe /dev/mapper/DATA06
--> ls -l /dev/mapper |grep DATA06

[root@csdl03 mapper]# partprobe /dev/mapper/DATA06
[root@csdl03 mapper]# ls -l /dev/mapper |grep DATA06
lrwxrwxrwx 1 root root       7 Nov 23 10:28 DATA06 -> ../dm-2
lrwxrwxrwx 1 root root       8 Nov 23 10:28 DATA06p1 -> ../dm-22

----- Thay đổi quyền cho disk đã format, làm trên cả 2 node -----
--> vi /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules
KERNEL=="dm-*",ENV{DM_NAME}=="DATA04p1", OWNER:="grid", GROUP:="asmadmin", MODE:="0660"
KERNEL=="dm-*",ENV{DM_NAME}=="DATA05p1", OWNER:="grid", GROUP:="asmadmin", MODE:="0660"
KERNEL=="dm-*",ENV{DM_NAME}=="DATA06p1", OWNER:="grid", GROUP:="asmadmin", MODE:="0660"

----- Khởi động lại dịch vụ multipath, check cấp quyền phải hiển thị grid asmadmin, làm trên cả 2 node -----
--> systemctl restart multipathd.service
--> ps -ef |grep multipathd
--> ls -l /dev/dm-* 

[root@csdl03 mapper]# ls -l /dev/dm-* | grep dm-22
brw-rw---- 1 grid asmadmin 253, 22 Nov 23 10:36 /dev/dm-22

----- Add disk vào ASM group -----
alter diskgroup DATA add disk '/dev/mapper/DATA04p1' name DATA_0004 rebalance power 3 nowait;
alter diskgroup DATA add disk '/dev/mapper/DATA05p1' name DATA_0005 rebalance power 3 nowait;
alter diskgroup DATA add disk '/dev/mapper/DATA06p1' name DATA_0006 rebalance power 3 nowait;

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master