Thứ Tư, 9 tháng 11, 2022

Thủ tục Thủ tục đổi IP Oracle RAC 10g, 11g, 12c, 19c

Mục đích: Thủ tục đổi IP Oracle RAC 10g, 11g, 12c, 19c

dbaviet01 10.50.8.167 192.168.9.237
dbaviet01-bge0-test 10.50.8.168 192.168.9.238
dbaviet01-nxge0-test 10.50.8.169 192.168.9.239
dbaviet01-vip 10.50.8.173 192.168.9.240
dbaviet02 10.50.8.170 192.168.9.241
dbaviet02-bge0-test 10.50.8.171 192.168.9.242
dbaviet02-nxge0-test 10.50.8.172 192.168.9.243
mobigolddb1-vip 10.50.8.174 192.168.9.244
dbaviet-scan1 192.168.9.245
dbaviet-scan2 192.168.9.246
dbaviet-scan 192.168.9.247

root@dbaviet01 # cat /tmp/dbaviet_vip.new 
#!/usr/bin/bash

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME PATH

srvctl status database -d dbaviet
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

srvctl stop database -d dbaviet
srvctl stop nodeapps -n dbaviet01
srvctl stop nodeapps -n dbaviet02

srvctl disable database -d dbaviet
srvctl status database -d dbaviet

srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

srvctl modify nodeapps -n dbaviet01 -A dbaviet01-vip/255.255.255.0/"bge0|nxge0"
srvctl modify nodeapps -n dbaviet02 -A dbaviet02-vip/255.255.255.0/"bge0|nxge0"

srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

oifcfg getif
oifcfg delif -global bge0/10.50.8.0
oifcfg setif -global bge0/192.168.9.0:public
oifcfg delif -global nxge0/10.50.8.0
oifcfg setif -global nxge0/192.168.9.0:public

oifcfg setif -global bge1/172.16.0.128:cluster_interconnect
oifcfg setif -global nxge1/172.16.1.0:cluster_interconnect

root@dbaviet01 # /etc/backup/update_conf 
Update new config /etc/backup/newconf/netmasks.new to /etc/netmasks
Update new config /etc/backup/newconf/defaultrouter.new to /etc/defaultrouter
Update new config /etc/backup/newconf/hosts.new to /etc/hosts
Update new config /etc/backup/newconf/listener.ora.new to /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/network/admin/listener.ora
Update new config /etc/backup/newconf/tnsnames.ora.new to /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/network/admin/tnsnames.ora

root@dbaviet01 # cat /tmp/dbaviet_vip.new 
#!/usr/bin/bash

ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export ORACLE_HOME PATH

srvctl status database -d dbaviet
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

srvctl stop database -d dbaviet
srvctl stop nodeapps -n dbaviet01
srvctl stop nodeapps -n dbaviet02

srvctl disable database -d dbaviet
srvctl status database -d dbaviet

srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

srvctl modify nodeapps -n dbaviet01 -A dbaviet01-vip/255.255.255.0/"bge0|nxge0"
srvctl modify nodeapps -n dbaviet02 -A dbaviet02-vip/255.255.255.0/"bge0|nxge0"

srvctl config nodeapps -a -n dbaviet01
srvctl config nodeapps -a -n dbaviet02

oifcfg getif
oifcfg delif -global bge0/10.50.8.0
oifcfg setif -global bge0/192.168.9.0:public
oifcfg delif -global nxge0/10.50.8.0
oifcfg setif -global nxge0/192.168.9.0:public

oifcfg setif -global bge1/172.16.0.128:cluster_interconnect
oifcfg setif -global nxge1/172.16.1.0:cluster_interconnect

root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # oifcfg setif -global bge1/172.16.0.128:cluster_interconnect
root@dbaviet01 # oifcfg setif -global nxge1/172.16.1.0:cluster_interconnect
root@dbaviet01 # oifcfg May 19 23:31:00 dbaviet01 sendmail[8943]: [ID 702911 mail.alert] unable to qualify my own domain name (dbaviet01) -- using short name
getif
bge0  10.50.8.0  global  public
nxge0  10.50.8.0  global  public
clprivnet0  172.16.4.0  global  cluster_interconnect
bge1  172.16.0.128  global  cluster_interconnect
nxge1  172.16.1.0  global  cluster_interconnect
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # /etc/backup/update_conf 
Update new config /etc/backup/newconf/netmasks.new to /etc/netmasks
Update new config /etc/backup/newconf/defaultrouter.new to /etc/defaultrouter
Update new config /etc/backup/newconf/hosts.new to /etc/hosts
Update new config /etc/backup/newconf/listener.ora.new to /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/network/admin/listener.ora
Update new config /etc/backup/newconf/tnsnames.ora.new to /u01/app/oracle/product/10.2.0/db_1/network/admin/tnsnames.ora
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # cat /etc/hosts
#
# Internet host table
#
::1     localhost       
127.0.0.1       localhost       
192.168.9.237     dbaviet01       loghost
192.168.9.241     dbaviet02
#192.168.9.238    dbaviet01-bge0-test
192.168.9.239     dbaviet01-nxge0-test
#
#
#
###
### For Sun cluster
172.16.0.129 clusternode1-priv-physical1
172.16.1.1 clusternode1-priv-physical2
172.16.4.1 clusternode1-priv
172.16.0.130 clusternode2-priv-physical1
172.16.1.2 clusternode2-priv-physical2
172.16.4.2 clusternode2-priv
###
###
### Oracle VIP
192.168.9.240     dbaviet01-vip
192.168.9.244     dbaviet02-vip
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # 
root@dbaviet01 # cat /etc/netmasks 
#
# The netmasks file associates Internet Protocol (IP) address
# masks with IP network numbers.
#       network-number  netmask
#
# The term network-number refers to a number obtained from the Internet Network
# Information Center.
#
# Both the network-number and the netmasks are specified in
# "decimal dot" notation, e.g:
#
#               128.32.0.0 255.255.255.0
#
192.168.9.0       255.255.255.0
root@dbaviet01 # cat /etc/defaultrouter 
192.168.9.99
root@dbaviet01 # reboot
Connection to 10.50.8.167 closed by remote host.
Connection to 10.50.8.167 closed.

oracle@dbaviet01 # srvctl start database -d dbaviet
PRKP-1019 : Database dbaviet already disabled.
oracle@dbaviet01 # srvctl enable database -d dbaviet       
oracle@dbaviet01 # srvctl start database -d dbaviet 

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master