Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Tạo thêm Oracle service (dich vụ) trên Listener cổng khác 1521

Mặc dù số cổng mặc định của Oracle LISTENER 1521, sau đó cơ sở dữ liệu Oracle sẽ đăng ký tên dịch vụ (servcie) trong Listener , để thay đổi cổng 1521 chúng ta có thể thay đổi cổng hoặc listerner khác, bằng cách định cấu hình tham số khởi tạo “local_listener” , trong case này tôi sẽ demo tạo một Listener port 1551

Các bước:

  1. Kiểm tra Listener được tạo 
  2. Bật Listener với cổng 1551
  3. Tạo mục trong tns names
  4. Cấu hình tham số local_listener
  5. Kiểm tra trạng thái Listener 

Bước 1: Kiểm tra Listener được tạo :

[oracle@db12cr2 ~]$ cat /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
listener.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Generated by Oracle configuration tools.
LISTENER =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
)
LISTENER51 =
(DESCRIPTION_LIST =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1551))
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1551))
)
)

Bước 2: Bật Listener với cổng 1551:

$ lsnrctl status  LISTENER51
LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 17-OCT-2020 10:57:28
Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1551)))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER51
Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
Start Date 17-OCT-2020 10:56:30
Uptime 0 days 0 hr. 0 min. 57 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db12cr2/listener51/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary…
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db12cr2.wadhahdaouehi.tn)(PORT=1551)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1551)))
The listener supports no services
The command completed successfully

Bước 3: Tạo mục trong tns names:

[oracle@db12cr2 ~]$ cat /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
tnsnames.ora Network Configuration File: /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/tnsnames.ora
Generated by Oracle configuration tools.
LISTENER_ORCL =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521))
LISTENER_ORCL51 =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1551))

Bước 4: Cấu hình tham số local_listener

SQL> show parameter local
NAME TYPE VALUE

local_listener string LISTENER_ORCL
parallel_force_local boolean FALSE
SQL> alter system set local_listener='LISTENER_ORCL','LISTENER_ORCL51' scope=both;
System altered.
SQL>

Bước 5: Kiểm tra trạng thái Listener:

[oracle@db12cr2 ~]$ lsnrctl status  LISTENER51
LSNRCTL for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production on 17-OCT-2020 10:58:04
Copyright (c) 1991, 2016, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=localhost)(PORT=1551)))
STATUS of the LISTENER
Alias LISTENER51
Version TNSLSNR for Linux: Version 12.2.0.1.0 - Production
Start Date 17-OCT-2020 10:56:30
Uptime 0 days 0 hr. 1 min. 33 sec
Trace Level off
Security ON: Local OS Authentication
SNMP OFF
Listener Parameter File /u01/app/oracle/product/12.2.0/dbhome_1/network/admin/listener.ora
Listener Log File /u01/app/oracle/diag/tnslsnr/db12cr2/listener51/alert/log.xml
Listening Endpoints Summary…
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=db12cr2.wadhahdaouehi.tn)(PORT=1551)))
(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=ipc)(KEY=EXTPROC1551)))
Services Summary…
Service "orcl" has 1 instance(s).
Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service…
Service "orclXDB" has 1 instance(s).
Instance "orcl", status READY, has 1 handler(s) for this service…
The command completed successfully
Enjoy!
=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile/Zalo: 0902912888
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
oracle tutorial, học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,sql tutorial, khóa học pl/sql tutorial, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail,oracle RAC, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, postgresql tutorial, mysql tutorial, mariadb tutorial, sql server tutorial, nosql, mongodb tutorial, oci, cloud, middleware tutorial, hoc solaris tutorial, hoc linux tutorial, hoc aix tutorial, unix tutorial, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master