Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

29 CÂU LỆNH FIND TRONG LINUX

Mục lục
Phần 1: Tìm kiếm theo tên file, thư mục
1. Tìm file có trong thư mục hiện tại
2. Tìm file có trong thư mục bất kì
3.Tìm kiếm file theo định dạng tên
4. Tìm kiếm thư mục theo tên
5. Tìm file theo định dạng file
Phần 2: Tìm kiếm dựa trên phân quyền
6. Tìm tất cả các file có quyền 700
7. Tìm tất cả các file không có quyền 700
8. Tìm File SGID có quyền 644
9. Tìm file SUID
10. Tìm file SGID
11. Tìm file chỉ có quyền đọc (readonly)
12. Tìm file có quyền thực thi
13. Tìm file có quyền 777 và đổi quyền thành 644
14. Tìm và xóa một file
15. Tìm và xóa nhiều file
16. Tìm tất cả những file trống 
17. Tìm tất cả những thư mục trống
18. Tìm tất cả những file ẩn
Phần 3: Tìm kiếm theo Owners và Groups
19. Tìm file với user
20. Tìm nhiều file với user
21. Tìm nhiều file với group
22. Tìm file theo định dạng, user, thư mục
Phần 4: Tìm kiếm file và thư mục theo thời gian
23. Tìm file được chỉnh sửa thời gian gần nhất
24. Tìm tất cả các file được truy cập theo thời gian
25. Tìm tất cả file được chỉnh sửa trong mốc thời gian
26. Tìm file được chỉnh sửa theo giờ
Phần 5: Tìm file theo dung lượng 
27. Tìm tất cả các file có dung lượng lớn hơn 10M 
28. Tìm xóa file có dung lượng lớn hơn 50M  

“Find” là một trong những lệnh quan trọng nhất và được sử dụng thường xuyên trong các hệ điều hành giống như Unix. Lệnh Find được sử dụng để tìm kiếm và định vị danh sách các tệp và thư mục dựa trên các điều kiện bạn chỉ định cho các tệp khớp với các đối số cần tìm. Sau đây TEL4VN sẽ chia sẽ 29 Câu lệnh Find trong Linux

Lệnh Find có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau như theo quyền, người dùng, nhóm, loại tệp,  ngày, kích thước và các điều kiện khác có thể.

Bài viết này sẽ chia sẻ một số câu lệnh quen thuộc thường được sử dụng khi làm việc với hệ điều hành Linux.

Phần 1: Tìm kiếm theo tên file, thư mục

 

1. Tìm file có trong thư mục hiện tại

 

Câu lệnh tìm file có tên là config.txt bằng lệnh find như sau:

find . -name config.txt

./config.txt

Dấu chấm tương ứng với vị trí đang đứng

 

2. Tìm file có trong thư mục bất kì

 

Câu lệnh tìm file có tên config.txt có trong thư mục /home theo tên như sau:

find /home -name config.txt

/home/config.txt

 

3.Tìm kiếm file theo định dạng tên

 

Tìm tất cả các tệp có tên là config.txt và chứa cả chữ hoa và chữ thường trong thư mục /home.

find /home -iname config.txt

/home/config.txt

/home/data/CONFIG.txt

 

4. Tìm kiếm thư mục theo tên

 

Tìm thư mục có tên tel4vn có trong thư mục /

find / -type d -name tel4vn

/home/tel4vn

/usr/src/tel4vn

...

 

5. Tìm file theo định dạng file

 

Tìm kiếm tất cả các file có định dạng .php trong thư mục /home

find /home -type f -name "*.php"

/home/data/index.php

/home/data/login.php

/home/data/data.php

 

Phần 2: Tìm kiếm dựa trên phân quyền

 

6. Tìm tất cả các file có quyền 700

 

Để tìm tất cả các file có quyền 700 trong thư mục /var/www/html ta dùng câu lệnh sau:

find /var/www/html -type f -perm 0700 -print

/var/www/html/login.php

 

7. Tìm tất cả các file không có quyền 700

 

Để tìm tất cả các file không có quyền 700 trong thư mục /var/www/html ta dùng câu lệnh sau:

find /var/www/html -type f -perm 0700 -print

/var/www/html/index.php

 

8. Tìm File SGID có quyền 644

 

Tìm tất cả các file SGID có quyền 644

find /home -perm 2644

 

9. Tìm file SUID

 

Tìm tất cả các file SUID có trong thư mục /home

find /home -perm /u=s

 

10. Tìm file SGID

 

Tìm tất cả các file SGID có trong thư mục /home

find /home -perm /g=s

 

11. Tìm file chỉ có quyền đọc (readonly)

 

Tìm tất cả các file chỉ có quyền đọc (readonly) có trong thư mục /home

find /home -perm /u=r

 

12. Tìm file có quyền thực thi

 

Tìm tất cả các file có quyền thực thi có trong thư mục /home

find /home -perm /a=x

 

13. Tìm file có quyền 777 và đổi quyền thành 644

 

Tìm tất cả các file có quyền 777 và sau đó đổi thành 644 có trong thư mục /home

find /home -type f -perm 0777 -print -exec chmod 644 {} \;

 

14. Tìm và xóa một file

 

Tìm và xóa một file có tên tel4vn.txt có trong thư mục /home

find /home -type f -name "tel4vn.txt" -exec rm -f {} \;

 

15. Tìm và xóa nhiều file

 

Tìm và xóa nhiều file có định dạng .txt trong thư mục /home

find /home -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} \;

Những lệnh thế này hơi nguy hiểm cho những bạn mới làm quen với Linux. Nếu bạn gõ sai đường dẫn /home thành đường dẫn khác thì sẽ xóa nhầm file. Hoặc xóa tất cả các file dẫn đến lỗi server. Một lời khuyên cho bạn là nên backup dữ liệu hằng ngày để tránh những sai sót nghiêm trọng.

 

16. Tìm tất cả những file trống 

 

Tìm tất cả những file không chứa dữ liệu có trong thư mục /home

find /home -type f -empty

 

17. Tìm tất cả những thư mục trống

 

Tìm tất cả những thu mục trống có trong server của bạn bằng lệnh sau:

find / -type d -empty

 

18. Tìm tất cả những file ẩn

 

Tìm tất cả những file ẩn có trong thư mục /home. File ẩn thường là những file có tên bằng đầu bằng dấu chấm “.”

find /home -type f -name ".*"

 

Phần 3: Tìm kiếm theo Owners và Groups

 

19. Tìm file với user

 

Tìm file có tên là “tel4vn.txt” thuộc sở hữu của user root trong thư mục /home

find / -user root -name tel4vn.txt

 

20. Tìm nhiều file với user

 

Tìm tất cả file thuộc sở hữu của user root trong thư mục /home

find /home -user root

 

21. Tìm nhiều file với group

 

Tìm tất cả các file thuộc sở hữu của group dev nằm trong thư mục /home

find /home -group dev

 

22. Tìm file theo định dạng, user, thư mục

 

Tìm file có định dạng là .txt có thuộc user root trong thư mục /home

find /home -user root -iname "*.txt"

Phần 4: Tìm kiếm file và thư mục theo thời gian

 

23. Tìm file được chỉnh sửa thời gian gần nhất

 

Tìm tất cả các file được chỉnh sửa trong thời gian 7 ngày gần nhất.

find /home -mtime 7

 

24. Tìm tất cả các file được truy cập theo thời gian

 

Tìm tất cả các file được truy cập trong thời gian 7 ngày gần nhất.

find /home -atime 7

 

25. Tìm tất cả file được chỉnh sửa trong mốc thời gian

 

Tìm tất cả các file được chỉnh sửa trong khoảng 1 tháng trước.

find /home -mtime +30 -mtime -60

 

26. Tìm file được chỉnh sửa theo giờ

 

Tìm tất cả các file được chỉnh sửa trong khoảng 2 tiếng trước.

find /home -mmin -60

Phần 5: Tìm file theo dung lượng 

 

27. Tìm tất cả các file có dung lượng lớn hơn 10M 

 

Tìm tất cả các file có dung lượng lớn hơn 10M trong thư mục /home

find /home -size +10M

 

28. Tìm xóa file có dung lượng lớn hơn 50M  

 

Tìm tất cả các file có dung lượng lớn hơn 50M trong thư mục /home và xóa nó đi

find /home -size +50M -exec rm -rf {} \;

 

29. Tìm xóa file theo định dạng và dung lượng

 

Tìm file có định dạng mp3 có dung lượng lớn hơn 10M sau đó xóa

find /home -type f -name *.mp3 -size +10M -exec rm {} \;

Bài viết đã hướng dẫn cho bạn một số câu lệnh find thường dùng. Bạn có thể kết hợp các lệnh tùy vào mục đích của bạn.

=============================
* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master