Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 2

Khởi động MySQL Cluster Manager agent trên tất cả 4 Server (black, green, blue, brown)

Mở cửa sổ cmd thứ nhất và chạy lệnh mcmd&


Kết nối tới MySQL Cluster Manager agent:

Mở cửa sổ cmd thứ 2 và chạy lệnh: mcm -a IPAddr:1862 hoặc đơn giản chỉ cần chạy lệnh mcm thì mặc định nó sẽ kết nối tới MySQL Clsuter Manager agent đang chạy trên Local.


-Sau đây mình sẽ tạo site, package, cluster. Chỉ cần kết nối tới một MySQL Cluster Manager agent bất kỳ trong hệ thống và tạo site, package, cluster

Mình sẽ kết nối tới MySQL Cluster Manager agent đang chạy trên con black và chạy các lệnh sau:

+ Tạo site:

create site -h 192.168.1.104,192.168.1.105,192.168.1.106,192.168.1.107 mysite;


+ Tạo package:


add package -b c:/mcm/cluster pkg_svuit


+ Tạo Cluster:


  • black: 192.168.1.104 (mysqld + mgmt node)

  • green: 192.168.1.105 (mysqld + mgmt node)

  • blue: 192.168.1.106 (data node)

  • brown: 192.168.1.107 (data node)

create cluster -P pkg_svuit -R ndbd@192.168.1.104,ndbd@192.168.1.105,ndb_mgmd@192.168.1.106,ndb_mgmd@192.168.1.107,mysqld@192.168.1.106,mysqld@192.168.1.107 mycluster;


+ Show thông tin MySQL Cluster vừa tạo:

bạn có thể chạy lệnh show status -r mycluster; trên cả 4 server để xemt thông tin cluster đã tạo.

Hiện tại các node đang ở trạng thái added (trạng thái mới được thêm vào) và chưa được khởi động


+ Start MySQL Cluster:

Chạy lệnh start cluster mycluster; để khởi động MySQL Cluster (lưu ý chỉ cần chạy lệnh này trên 1 MySQL Cluster Manager agent bất kỳ), ở đây mình sẽ chạy trên Server black.

Sau khi chạy lệnh này sẽ mất một khoản thời gian để MySQL Cluster khởi động tất cả các node...

Các node sẽ chuyển từ trạng thái added>> starting>> running

Khi tất cả các node ở trạng thái running thì MySQL Cluster đã khởi động xong...


+ Show thông tin các node:

Trên các node Management Node, chạy lệnh ndb_mgm, sau đó chạy lệnh show


+ Show thông tin của site:


+ Backup MySQL Cluster:

backup cluster mycluster;

list backups mycluster;+ Xem thông ID của node tiếp theo nếu được thêm vào hệ thống và port của MySQL Cluster

list nextnodeids mycluster;

get -d port:mysqld mycluster;+ List process MySQL cluster:

+ Start/Stop Process MySQL Cluster:

vd: mcm> stop process 51 myclustermcm> start process 51 mycluster;+ Stop/Start MySql Cluster:

Nếu bạn muốn Shutdown MySQL thì chạy các lệnh sau:

stop cluster mycluster;
+Stop MySQL Cluster Manager:

stop agents mysite;


 

Code:

[B]Danh sách các lệnh:[/B]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mcm> list commands;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]+---------------------------------------------------------------------+[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| Help                                                                |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]+---------------------------------------------------------------------+[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| COMMANDS                                                            |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]|                                                                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| abort backup         Abort an ongoing cluster backup.               |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| add hosts            Add hosts to site.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| add package          Add a package alias.                           |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| add process          Add cluster process.                           |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| backup cluster       Backup a cluster.                              |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| change log-level     Change the log-level                           |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| change process       Change process type.                           |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| create cluster       Create a cluster.                              |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| create site          Create a site.                                 |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| delete cluster       Delete a cluster.                              |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| delete package       Delete a package.                              |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| delete site          Delete a site.                                 |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| get                  Get configuration variables.                   |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list backups         List backup images.                            |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list clusters        List all clusters.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list commands        List the help text.                            |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list hosts           List hosts in site.                            |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list nextnodeids     List next nodeids to be allocated.             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list packages        List all packages.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list processes       List processes.                                |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| list sites           List all sites.                                |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| reset                Reset configuration variables.                 |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| restart cluster      Restart a cluster.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| restore cluster      Restore a cluster.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| set                  Set configuration variables.                   |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| show status          Show cluster, process or operation status.     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| start cluster        Start a cluster.                               |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| start process        Start a cluster process.                       |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| stop agents          Stop agents in site.                           |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| stop cluster         Stop a cluster.                                |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| stop process         Stop a cluster process.                        |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| upgrade cluster      Upgrade a cluster.                             |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| version              Print version information.                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]|                                                                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| GLOBAL OPTIONS                                                      |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| Options that can be used with all commands                          |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]|                                                                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]|       --help|-?            Print detailed help.                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]|                                                                     |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]| Use '<COMMAND> --help' to see verbose help for individual commands. |[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]+---------------------------------------------------------------------+[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]42 rows in set (0.00 sec)[/FONT][/COLOR]


+ Xem thông tin các kết nối:

ESTABLISHED:Xem thông tin các port LISTENING:

0.0.0.0:18620 - MySQL Cluster Manager agent


0.0.0.0:49152

0.0.0.0:49153

0.0.0.0:49154

0.0.0.0:49171

0.0.0.0:49172

0.0.0.0:49173

192.168.1.104:49285

192.168.1.104:49286

192.168.1.104:49287


0.0.0.0:18620 - MySQL Cluster Manager agent


0.0.0.0:49152

0.0.0.0:49153

0.0.0.0:49154

0.0.0.0:49171

0.0.0.0:49172

0.0.0.0:49173

192.168.1.105:49249

192.168.1.105:492500.0.0.0:3306 - MySQL Server

0.0.0.0:18620 - MySQL Cluster Manager agent

0.0.0.0:1186 - Management Server


0.0.0.0:49152

0.0.0.0:49153

0.0.0.0:49154

0.0.0.0:49171

0.0.0.0:49172

0.0.0.0:49173

0.0.0.0:3306 - MySQL Server

0.0.0.0:18620 - MySQL Cluster Manager agent

0.0.0.0:1186 - Management Server


0.0.0.0:49152

0.0.0.0:49153

0.0.0.0:49154

0.0.0.0:49171

0.0.0.0:49172

0.0.0.0:49173


============================

* KHOÁ HỌC ORACLE DATABASE A-Z ENTERPRISE trực tiếp từ tôi giúp bạn bước đầu trở thành những chuyên gia DBA, đủ kinh nghiệm đi thi chứng chỉ OA/OCP, đặc biệt là rất nhiều kinh nghiệm, bí kíp thực chiến trên các hệ thống Core tại VN chỉ sau 1 khoá học.
* CÁCH ĐĂNG KÝ: Gõ (.) hoặc để lại số điện thoại hoặc inbox https://m.me/tranvanbinh.vn hoặc Hotline/Zalo 090.29.12.888
* Chi tiết tham khảo:
https://bit.ly/oaz_w
=============================
KẾT NỐI VỚI CHUYÊN GIA TRẦN VĂN BÌNH:
📧 Mail: binhoracle@gmail.com
☎️ Mobile: 0902912888
⚡️ Skype: tranbinh48ca
👨 Facebook: https://www.facebook.com/BinhOracleMaster
👨 Inbox Messenger: https://m.me/101036604657441 (profile)
👨 Fanpage: https://www.facebook.com/tranvanbinh.vn
👨 Inbox Fanpage: https://m.me/tranvanbinh.vn
👨👩 Group FB: https://www.facebook.com/groups/DBAVietNam
👨 Website: https://www.tranvanbinh.vn
👨 Blogger: https://tranvanbinhmaster.blogspot.com
🎬 Youtube: http://bit.ly/ytb_binhoraclemaster
👨 Tiktok: https://www.tiktok.com/@binhoraclemaster?lang=vi
👨 Linkin: https://www.linkedin.com/in/binhoracle
👨 Twitter: https://twitter.com/binhoracle
👨 Địa chỉ: Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội

=============================
học oracle database, Tự học Oracle, Tài liệu Oracle 12c tiếng Việt, Hướng dẫn sử dụng Oracle Database, Oracle SQL cơ bản, Oracle SQL là gì, Khóa học Oracle Hà Nội, Học chứng chỉ Oracle ở đầu, Khóa học Oracle online,khóa học pl/sql, học dba, học dba ở việt nam, khóa học dba, khóa học dba sql, tài liệu học dba oracle, Khóa học Oracle online, học oracle sql, học oracle ở đâu tphcm, học oracle bắt đầu từ đâu, học oracle ở hà nội, oracle database tutorial, oracle database 12c, oracle database là gì, oracle database 11g, oracle download, oracle database 19c, oracle dba tutorial, oracle tunning, sql tunning , oracle 12c, oracle multitenant, Container Databases (CDB), Pluggable Databases (PDB), oracle cloud, oracle security, oracle fga, audit_trail, oracle dataguard, oracle goldengate, mview, oracle exadata, oracle oca, oracle ocp, oracle ocm , oracle weblogic, middleware, hoc solaris, hoc linux, hoc aix, unix, securecrt, xshell, mobaxterm, putty

ĐỌC NHIỀU

Trần Văn Bình - Oracle Database Master